Meklēt

Lūgšanas nodoms jūnijā Lūgšanas nodoms jūnijā 

Pāvesta lūgšanu nodoms jūnijā veltīts priesteriem

Mēs, kristieši, esam aicināti lūgties par saviem priesteriem, lai viņi spētu īstenot šo viscēlāko un reizē visatbildīgāko aicinājumu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ceturtdien, 6. jūnijā, Vatikāns publicējis Vispasaules lūgšanu tīkla video, kurā pāvests Francisks spāņu valodā skaidro lūgšanas nodomu jūnijā. Tas veltīts priesteru kalpojumam un dzīves stilam. Video vēstījumā Svētais tēvs saka:

“[Es vēlos jūs lūgt vērst savu skatienu uz priesteriem, kuri strādā mūsu kopienās. Ne visi no viņiem ir pilnīgi, bet daudzi cīnās ar izaicinājumiem līdz galam, nesavtīgi kalpojot ar pazemību un prieku. Viņi ir priesteri, kuri meklē un ir gatavi veikt smagu darbu visu labā. Pateiksimies viņiem par piemēru un liecību. Lūgsimies par priesteriem, lai ar savas dzīves atturību un pazemību viņi ir solidāri ar visnabadzīgākajiem.]”

Apustuliskajā pamudinājumā «Evaņģēlija prieks» Francisks atgādina, ka priestera autoritāte īstenojas kalpošanā tautai. Priestera funkcija ir «pilnībā pakārtota Kristus Mistiskās Miesas locekļu svētumam». Baznīcas kalpotāju dažādie pienākumi nenozīmē, ka vieni būtu pārāki par citiem. Dieva Sirdī tieši nabagiem ir īpaša vieta, jo Viņš pats ir «kļuvis nabags». 

 

06 jūnijs 2019, 15:00