Meklēt

2019.03.18 Amazzonia, foresta amazzonica 2019.03.18 Amazzonia, foresta amazzonica 

Aicinājums gatavoties iniciatīvai "Radītā laiks"

“Visi piedalīsimies “Radītā laikā!” – tāds ir Pontifikālā Cilvēka integrālās attīstības dikastērija pamudinājums bīskapiem visā pasaulē. Nesen nosūtītajā vēstulē Baznīcas gani tiek aicināti sagatavoties ekumeniskajam lūgšanu un rīcības mēnesim, lai pasargātu mūsu kopējo, Dieva radīto namu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Dikastērija aicinājumam pievienojas Katoļu kustība par klimatu un Amazones ekleziālais tīkls. Tas ir tiešs aicinājums arī visām Baznīcas kopienām. Teksts ar attēliem piedāvā idejas par to, ko šai mēnesī darīt – sākot no adorācijas un lūgšanas līdz atkritumu savākšanai, apelācijām mainīt politiku, lai ierobežotu globālo sasilšanu, komiteju izveidei ar mērķi veicināt integrālu ekoloģiju un centieniem praksē pielietot enciklikā “Laudato si” iekļautos norādījumus.

Daudzas diecēzes un draudzes visā pasaulē jau plāno pasākumus ekumeniskajam mēnesim radītā aizsardzības labā. To dara arī Anglikāņu kopiena, Pasaules Luterāņu federācija, Pasaules Baznīcu padome un Pasaules Evaņģēliskā alianse. Temats, ko šogad ir ierosinājusi Ekumeniskā rīcības komiteja, saucas “Dzīvības tīkls”. Tā mērķis ir izcelt nepieciešamību pasargāt bioloģisko daudzveidību. Strauji sarūk sugas. Nesen izdotajā ANO ziņojumā apliecināts, ka viena no katrām deviņām pasaulē pastāvošajām sugām draud iznīkt.

Iniciatīvai “Radītā laiks” ir cieša saikne ar gaidāmo Bīskapu Sinodi par Amazoni, kurā tiks diskutēts par integrālu ekoloģiju. Amazones Ekleziālā tīkla izpildsekretārs Maurisio Lopezs apliecina, ka “Radītā laiks” ir iespēja pārdomāt par to, kā mīlam kultūras visā to daudzveidībā, jo īpaši Amazones kultūras. Tā ir iespēja mīlēt Dieva vaigu un to, kā tas atspoguļojas Amazonē.”

Pontifikālā Cilvēka integrālās attīstības dikastērija vēstulē un 18. jūnijā izdotajā preses paziņojumā norādīts, ka “rūpes par radīto palīdz saglabāt mantojumu, ko Radītājs mums ir dāvājis, būtisko mantojumu mūsu pašu labā”. Paziņojumā citēti vārdi no enciklikas “Laudato si”, kurā lasām: “...tas mums neļauj uzskatīt dabu par kaut ko no mums šķirtu, vai kā vienkāršu mūsu dzīves rāmi. Patiesībā mēs tajā esam iekļauti, esam tās daļa...”

18 jūnijs 2019, 18:28