Meklēt

2019.03.13 guida mese missionario 2019.03.13 guida mese missionario 

Izdots ceļvedis Ārkārtas Misionārajam mēnesim

Šī gada 30. novembrī apritēs 100 gadi kopš pāvesta Benedikta XV apustuliskās vēstules “Maximum Illud” publicēšanas, līdz ar kuru viņš vēlējās piešķirt jaunu Evaņģēlija sludināšanas sparu. Šīs nozīmīgās gadskārtas sakarā pāvests Francisks visā Baznīcā ir izsludinājis Ārkārtas Misionāro mēnesi. Tas būs šī gada oktobris. Šobrīd jau ir izstrādātas vadlīnijas un tās ir ietvertas atsevišķā grāmatā, kas Itālijā iznākusi šais dienās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Par grāmatu ir parūpējusies Svētā Pāvila izdevniecība. Tā ir sagatavota, konsultējoties ar kristiešiem visā pasaulē un ir arī paredzēta kristiešiem visā pasaulē. Teksti palīdzēs vietējām Baznīcām atbildēt uz evaņģelizācijas izaicinājumiem, sākot ar “missio ad gentes” vietējā kontekstā. Šī ceļveža nodaļas atbilst pāvesta Franciska norādītajām garīgajām dimensijām, proti, personīgā tikšanās ar dzīvo Jēzu Kristu Baznīcā, misijas svēto un mocekļu liecības, katehētu formācija misijām un misionārā žēlsirdība.

Ārkārtas Misionārā mēneša sagatavošanās darbus Svētais tēvs ir uzticējis Tautu Evaņģelizācijas kongregācijai un Pontifikālajai Misiju kustībai. Tautu Evaņģelizācijas kongregācija, kas agrāk saucās “Propaganda Fide”, ir izveidota jau 1622. gadā pēc pāvesta Gregora XV vēlēšanās. Pāvests Pāvils VI 1967. gadā to pārdēvēja par Tautu Evaņģelizācijas kongregāciju.

Pontifikālā Misiju kustība, itāliski, “Pontificie Opere Missionarie” ir veidojusies XIX un XX gadsimtos, lielā mērā pamatojoties uz laju misionāro dedzību. Pontifikālajā Misiju kustībā ietilpst četras institūcijas – Ticības sludināšanas kustība (“Propagazione della Fede”), “Svētais apustulis Pēteris” (“San Pietro Apostolo”), Misionārā bērnība (“Infanzia Missionaria”) un “Misionārā ūnija” (“Unione Missionaria”). Tām visām ir kopīgs mērķis – veicināt universālo misionāro garu Dieva tautas vidū.

18 marts 2019, 15:00