Meklēt

Koksekrētās personas Koksekrētās personas 

Jauni noteikumi par reliģiskās kopienas dzīvi nelikumīgas prombūtnes gadījumā

26. martā Vatikāns publicējis pāvesta Apustulisko vēstuli «Motu proprio» formā «Communis vita», ar kuru tiek veiktas izmaiņas dažos Baznīcas Kanonisko tiesību paragrāfos.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dokumentā uzsvērts, ka reliģiskās dzīves būtisks elements ir kopienas dzīve. 665 kanons nosaka, ka «reliģiskajiem ir jādzīvo savā klosterī un ka viņi nedrīkst to atstāt bez priekšniecības atļaujas». Pēdējos gados ir bijuši gadījumi, kad kāds no klostera iemītniekiem bez atļaujas ilgāku laiku uzturas ārpus klostera, reizēm pat nav nesasniedzams. Kanons nosaka, ka kopienas priekšnieka pienākums ir meklēt nelikumīgi attālinājušos brāli, lai palīdzētu viņam atgriezties un no jauna atklāt savu aicinājumu. Tomēr ir gadījumi, kad priekšnieks nevar atrast šādu cilvēku, jo viņš ir mainījis telefona numuru un nav norādījis savu uzturēšanās vietu. Saskaņā ar Kanoniskajām tiesībām, pēc sešu mēnešu nelikumīgas prombūtnes klostera vadība var uzsākt šādas personas atstādināšanas procesu. Tā tiek atstādināta, ja ir attālinājusies no katoļticības, noslēgusi vai centusies noslēgt laulību, nelikumīgi atstājusi reliģisko institūtu. Apustuliskā vēstule «Communis vita» parakstīta šī gada 19. martā. 

27 marts 2019, 09:06