Meklēt

BRITAIN-DEFENCE-RAF-CENTENARY BRITAIN-DEFENCE-RAF-CENTENARY 

Kenterberijas arhibīskapa Dž. Velbija vēstījums Ziemassvētkos

“Dāvanu došana ir kļuvusi par tradīciju gandrīz visās zemēs un kultūrās. Līdz ar dāvanām izceļam cilvēka vērtību un tās piešķir godu arī devējam,” raksta Kenterberijas Anglikāņu arhibīskaps Džastins Velbijs. Ziemassvētku vēstījumā viņš atzīmē, ka dāvanām ir ierādīta svarīga vieta Jēzus dzimšanas notikuma atspoguļojumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Svētā Mateja Evaņģēlijā teikts, ka ķēniņi nesa zeltu, vīraku un mirres. Ir pieņemts, ka šīs dāvanas mēs izprotam kā kaut ko, kas atbilst Kristus dabai. Zelts norāda uz Viņa karaliskumu, vīraks uz Viņu kā Augsto Priesteri, vai Mācītāju, bet mirres priekšsludina Viņa nāvi.

“Šīm dāvanām ir liela vērtība. Austrumu gudrie ar tām atbild uz nenovērtējamo Dieva dāvanu, kas ir pasniegta Jēzus Kristus personā,” raksta arhibīskaps Velbijs. Dāvanā, lai arī cik tā būtu vērtīga, nav iespējams izteikt mīlestības lielumu. Arī Austrumu ķēniņu dāvanas, lai cik vērtīgas tās būtu, nav salīdzinānas ar Dieva žēlastību, kas mums ir dota Jēzū Kristū.

“Šīs dāvanas tika nestas jaundzimušajam Bērnam Jēzum. Viņš ir Dieva dāvana visai pasaulei. Kad ķēniņi nonāk Jēzus priekšā, viņi sev līdzi nes visu pasauli un visai pasaulei caur viņiem Dievs atklāj savu godību, un pasaule ir aicināta vienoties vienā vienīgā pateicības dziesmā Viņam,” vēstījumā turpina Anglikāņu Baznīcas virsgans.

Arhibīskaps Velbijs atzīmē, ka dāvana, kas tiek dota, gaidot kaut ko pretim, nav dāvana. Īsts dāvanas devējs pieņem iespēju, ka viņš varētu tikt arī atgrūsts. Savukārt, atbildēt uz dāvanu, nenozīmē censties dot kaut ko pretim, bet gan pateikties. Caur Jēzu Kristu Dievs samierina pasauli ar sevi. Šo dāvanu pasaulei nevar salīdzināt ne ar vienu dāvanu, ko pasaule varētu dot Dievam.

“Mēs pateicamies par Dieva dāsnumu un Viņa mīlestību un kā atbildi uz tik dārgu dāvanu, mēs sniedzam Viņam savu mīlestību un kalpošanu,” raksta Kenterberijas arhibīskaps. Viņš piebilst, ka dzīvojam smagos un nedrošos laikos. Pasaule alkst pēc labās vēsts. Mums kā kristiešiem tā ir, proti, mēs varam sludināt, ka Dievs pasaulei ir devis savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu. “Lai mūsu pateicība Dievam izpaužas mīlestībā un piedošanā cits citam, Viņa bērniem, jo mēs bieži vien par to aizmirstam,” teikts vēstījumā. Ekumenisma garā arhibīskaps Velbijs piebilst, lai tā izpaužas mūsu kopīgajos centienos Dieva dāvanu darīt zināmu pasaulei.

20 decembris 2018, 19:03