Meklēt

Jauniešu tikšanās Jauniešu tikšanās 

Kardināls Farels: Jaunieši ir svarīgs misiju lauks

Bīskapu sinodes laikā jaunieši no pasaules valstīm ir aicināti piedalīties kopīgā lūgšanā, kas notiek 1983. gada 13. martā pāvesta Jāņa Pāvila II izveidotajā Svētā Lorenco centrā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

No šā gada 1. oktobra centru vada katoļu kustība “Šalom”, kas aicina jaunos cilvēkus apmeklēt šo tikšanās, klusuma un lūgšanas vietu. Centra atklāšanas dievkalpojumu vadīja Laju, ģimenes un dzīvības dikastēraja prefekts kardināls Kevins Farels. “Savā privātajā dzīvē, savā ticības dzīvē, visos notikumos mācieties apklusināt un iztukšot sirdi, lai to piepildītu Kristus, Viņa Gars, Viņa Vārds, Viņa gaisma, Viņa līdzcietība pret katru radību. Jauniešu centra galvenais uzdevums ir pieņemt un uzklausīt katru, kas tajā ienāk, un palīdzēt viņam satikt Dievu. Ikvienam, kas strādā ar jauniešiem, ir nepieciešams misionārais gars. Jauniešu pasaule ir plašs misiju lauks, kurā vajadzīga griba iziet pretī cilvēkiem, kas atšķiras no mums, kuri šķiet ir tālu no Dieva. Vajadzīgas spējas vienkāršā un saprotamā veidā sludināt Evaņģēliju, būt ticamiem Kristus lieciniekiem”, sacīja kardināls Farels.

Savukārt Svētā Lorenco centra vadītājs, katoļu kustības “Šalom” loceklis, brazīliešu priesteris Kristiano Pinheiro uzsvēra, ka šī vieta vienmēr ir atvērta visiem jauniešiem, kuri ierodas Romā no daudzām valstīm. Centrs ir atvērts viņu iniciatīvām, radošām idejām un, saskaņā ar svētā Jāņa Pāvila II gribu, ir viņu mājas. Svētā Lorenco baznīca atrodas dažu soļu attālumā no Svētā Pētera bazilikas.

Jauniešu centrā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.30 notiek Vissvētākā Sakramenta adorācija, kas noslēdzas ar vakara dievkalpojumu. 20. un 27. oktobrī centrā norisināsies starptautiskās sanāksmes, kurās piedalīsies arī vairāki Bīskapu sinodes dalībnieki.

Atgādinām, ka Svētā Lorenco centrā glabājas Pasaules Jauniešu dienu simboli – Krusts un Dievmātes “Salus populi romani” ikona.

03 oktobris 2018, 12:54