Meklēt

2018.10.25 Impressioni pellegrinaggio sinodo - p. Clemens Blattert 2018.10.25 Impressioni pellegrinaggio sinodo - p. Clemens Blattert 

Sinodes dalībnieku svētceļojums pie svētā Pētera kapa

25. oktobrī Bīskapu sinodes dalībniekiem bija neparasta programma: svētceļojums kājām pie svētā Pētera kapa, kas atrodas apustuļa vārdā nosauktās bazilikas kriptā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Svētceļojums iesākās Montemario parkā. Sinodes tēvi kopā ar jauniešiem veica ļoti senas svētceļnieku trases (Via Francigena), kas ved no Kenterbērijas caur Franciju uz Romu, beigu posmu vairāk nekā sešu kilometru garumā. Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas padomes rīkotais svētceļojums noslēdzās ar ticības apliecinājumu un dievkalpojumu Svētā Pētera bazilikā, kurā klātesošs bija arī pāvests Francisks.

Pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 300 cilvēki: bīskapi, auditori, eksperti un Romas diecēzes jaunieši, sākās ar lūgšanu pie Rehabilitālicijas centra, kurā ārstejas atkarībās nonākušie cilvēki. Centru vada Dievišķās apredzības kongregācijas priesteri. Gandrīz trīs stundu ilgajā gājienā bija arī lūgšanas un meditācijas mirkļi. “Sinodes noslēgumā rīkotajam svētceļojumam ir simboliska nozīme, kas parāda, ka sesijas beigas nozīmē jaunu sākumu, un runa ir par mūsu kopīgā darba augļu īstenošanu dzīvē”, teica arhibīskaps Rino Fizihella, kurš vadīja svētceļojumu. Fizihella uzsvēra, ka viņa vadītā Pontifikālā jaunās evaņģēlizācijas padome ir atbildīga par svētnīcām, tāpēc radās ideja organizēt svētceļojumu, ejot pa vēsturisko trasi, kas daudziem Sinodes tēviem bija pilnīgi sveša.

“Mēs labi zinām, ka vārds «sinode» nozīmē «kopīgs ceļš». Sinode ir veltīta jauniešiem un tajā aktīvi piedalās arī paši jaunieši. Viņu balsis ir ļoti svarīgas. Svētceļojums, kurā mēs piedalāmies, ir zīme tam, ka tagad sinode uzsāk savu ceļu. Mūsu, kā ticīgo cilvēku, uzdevums ir tālāk nodot ticību un kristīgās vērtības. Mūsdienu paaudze stāsta nākamajai paaudzei par to, ko tai nozīmē tikšanās ar Jēzu Kristu. Mūsu vidū ir kardināli, bīskapi, priesteri, klostermāsas, pasaules jauniešu delegācija un Romas jaunieši. Tas simboliskā veidā apliecina mūsu vēlmi būt kopā, lai tālāk nodotu vislielāko dārgumu tiem, kas nāks pēc mums, un šis dārgums ir ticība, kuru esam saņēmuši”.

Svēto Misi svinēja Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs, kardināls Lorenco Baldisseri, bet sprediķi teica Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas padomes prezidents, arhibīskaps Rino Fizihella.

26 oktobris 2018, 14:13