Meklēt

Synod of Bishops Synod of Bishops 

Sinode ir bijusi “krāsu polikromija un valodu polifonija”

Sinodalitātes bagātība, kopības gars un seksuālo noziegumu drāma – par šiem jautājumiem tika runāts Vatikāna preses zālē notikušajā brīfingā, kas bija veltīts Bīskapu Sinodei par jauniešiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Kā izteicās Perudžas arhibīskaps un Itālijas Bīskapu konferences prezidents, kardināls Gvaltjero Bassetti, Sinode ir bijusi “krāsu polikromija un valodu polifonija”. Viņš augstu novērtēja jauniešu uzstāšanos Sinodē. Daudzi runāja arī par vientulību, uzsverot, ka jauniešiem ir vajadzīgs kāds, kas sasilda viņu sirdis. Neraugoties uz fragmentācijas kultūru, kur relatīvisms šķiet pārņem visu, jauniešu pasaule slāpst pēc bezgalīgā. “Šais dienās Vatikānā esam izbaudījuši to skaistumu, ko dod kopīgs gājums,” atskatoties uz Sinodi, teica kardināls Bassetti.

Arī kardināls Alindo Gomess Furtado – Santjago de Kabo Verde diecēzes vadītājs runāja par pasaules sadrumstalotību, kur kristieši ir aicināti būt par kopības instrumentiem.  Pēc kardināla Furtado domām, “kopīgs darbs un gājums” ir tas, ko vajadzētu attīstīt arī mazās kopienās, lai veidotu “īstu un patiesu ekleziālo ģimeni”.

“Sinodalitātes” jēdzienu vairākkārt izcēla Peru Bīskapu konferences prezidents, Truhiļjo arhibīskaps Hektors Migels Vidarte. Viņa skatījumā, “Baznīcai ir jābūt ar rokām, kas ir atvērtas pret visiem”. Peru Baznīcas pārstāvis ar prieku atzīmēja, ka Sinodes laikā ir notikusi “liela kultūras un ideju apmaiņa, un tas ir Svētā Gara auglis”.

Starp preses brīfingā skartajiem tematiem bija arī seksuālie noziegumi. “Nevar teikt, ka tie attiecas uz visu Baznīcu, bet tikai uz vienu, nelielu tās daļu,” teica kardināls Gvaltjero Bassetti, reizē piebilstot, ka “nevar teikt arī, ka tie neattiektos uz visu Baznīcu kopumā”. Kā atgādina svētais Pāvils, “ja cieš viens miesas loceklis, tad cieš visa miesa”. Par notikušo ir cietuši visi Baznīcas locekļi, bet Baznīcai ir jāturpina savs gājums. Novembra mēnesī notiks sanāksme, kuras laikā bīskapi apspriedīs šo tematu un diskutēs par Sinodes gala dokumentu. Itālijas Baznīcas pārstāvis norādīja, ka ir nepieciešama skaidrība un jo īpaši ir nepieciešams prevencijas darbs.

Par seksuālo noziegumu tematu runāja arī Starptautiskās Šonstates kustības pārstāvis Lukass Barboza Galhardo no Brazīlijas. Viņš teica, ka ir bijis “briesmīgi uzklausīt liecības par seksuālajiem noziegumiem”. Tāpēc liels izaicinājums ir aizstāvēt Jēzus Kristus Baznīcu.

27 oktobris 2018, 18:38