Meklēt

Pāvests atvadās no Aglonas Pāvests atvadās no Aglonas 

Pāvesta vizīte - dāvana visai Latvijai

Pirms divām nedēļām pāvests Francisks apmeklēja Latviju. Daudziem tikšanās ar viņu vēl ilgi paliks atmiņā. Aglonā uzrunātie ticīgie pauda pārliecību, ka viņa apmeklējums ir īsta dāvana Latvijai.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Mēs ceram, ka Svētā tēva vizīte nebūs tikai vienas dienas sajūsmas pilns pasākums, bet, ka tai būs dziļš iespaids ilgtermiņā un ka tā stiprinās draudzības saites dažādu konfesiju kristiešu un visu cilvēku starpā - sacīja Sandra Prikule, kura vēl spilgti atceras arī vēsturisko svētā Jāņā Pāvila II vizīti Latvijā. Mūziķe Sintija Grava pauda pārliecību, ka Francisks ar savu klātbūtni mums atgādinās kādu svarīgu patiesību, bez kuras vērā ņemšanas nemaz nevarētu runāt ne par kādu solidaritāti, ne sabiedrības progresu, un proti: "Lai cik lielas ciešanas mums nāktos piedzīvot, mums ir jāmīl vienam otru un ir jārūpējas citam par citu". 

Pirmdien, 24. septembrī, Aglonā uzrunājām Sandru Prikuli, Inesi Kalvīti, Juri Vizbuli, māsu Natāliju no Bērna Jēzus, Inesi Šaršūni, Sintiju Gravu un Veltu Skolmeistari. Ar kādām sajūtām sagaidījāt Svēto tēvu? Ar ko Francisks jūs visvairāk uzrunā - jautājām viņiem. Tā kā pāvests ieradās Latvijā jauniešiem veltītās Bīskapu sinodes priekšvakarā un Velta aktīvi darbojas jauniešu vidū, tad viņai vēl arī jautājām, ko Latvijas jaunieši sagaida no sinodes. 

Pāvesta vizīte Aglonā
08 oktobris 2018, 15:51