Meklēt

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs 

Rīgas arhibīskaps: Latvijai jāizvēlas pamatnostādījumi nākošajai simtgadei

"Es tautai novēlētu skaidrību attiecībā uz to, ko tā vēlas, kādas ir tās pamatvērtvērtības", sacīja Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs pāvesta vizītes Latvijā priekšvakarā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Runājot par Latvijas simtgadi, kurā iekrīt Svētā tēva vizīte mūsu zemē, arhibīskapa teiktajā izskanēja pamudinājums būt tālredzīgiem. Ja nav apmierinātas cilvēka garīgās vajadzības un netiek respektēts tuvākais, tad visi pūliņi ekonomikas laukā, ko pavada skaļi lozungi par attīstību un cilvēktiesībām, kļūst par tukšu "blefu", kas beigās tikai ved pie egoisma uzplaukuma, sabiedrības atomizācijas un arvien lielākas šķelšanās - viņš sacīja. 

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs
22 septembris 2018, 11:34