Meklēt

Pāvests mūs mudina būt svētiem Pāvests mūs mudina būt svētiem 

Pāvests nāk, lai atjaunotu mūsu ticību

"Jaunieši gaida no Bīskapu sinodes, lai Baznīca viņiem vairāk uzticas", saka kustības "Pro Sanctitate" locekle Liliane.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Liliane no Beļģijas un Rita no Maltas - abas kustības "Pro Sanctitate" locekles - jau vairāk nekā divus gadu desmitus kalpo Latvijā. Pirms pāvesta Franciska ierašanās Latvijā aicinājām viņas uz sarunu un lūdzām pastāstīt gan par cerībām, ko viņas saista ar Svētā tēva vizīti, gan arī par jauniešu, kuru vidū viņas strādā, gaidām un ilgām. 

Liliane Bertrand un Rita Refalo (Pro Sanctitate)
21 septembris 2018, 17:36