Meklēt

2018.09.03 Fray Roberto Genuin 2018.09.03 Fray Roberto Genuin 

Pāvests kapucīniem: Esiet tuvu cilvēkiem

šā gada 3. septembrī Mazo brāļu kapucīnu ģenerālkapitula locekļi ievēlēja jaunu ordeņa vadītāju. Tikšanās sākumā pāvests apsveica Brāli Roberto Genuinu (attēlā) un vēlēja viņam spēku un izturību savu pienākumu veikšanā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

14. septembrī Vatikānā Francisks pieņēma audiencē Mazo brāļu kapucīnu ģenerālkapitula locekļus. Uzrunā pāvests norādīja uz vārda “minorità” nozīmi svētā Franciska no Asīzes sekotāju dzīvē. Tā ir dāvana, kas tik vajadzīga mūsdienu Baznīcai un cilvēcei. Pazemība un vienkāršība ir Dieva stils, un šo stilu mēs, kristieši, esam aicināti pieņemt arī savā dzīvē un savā misijā, teica Francisks. Patiesais lielums slēpjas šajā “minorità” – būt maziem un kalpot brāļiem. Un tas ir ieguldījums, kādu kapucīnu brāļi sniedz Baznīcas evaņģelizācijas darbā. “Lai Evaņģēlija prieks ir jūsu garīgā spēka avots!” – vēlēja pāvests. “Katru reizi, kad smeļam no šī avota, lai atgūtu evaņģēliskās vēsts sākotnējo svaigumu, mēs atklājam jaunus ceļus, jaunas pastorālā darba idejas un metodes, kas atbilst pašreizējiem apstākļiem”, sacīja Francisks. Šodien dzīvojam laikā, kurā vērojama garīgā un morālā lejupslīde, kas saistās ar drošu ticības balstu zaudēšanu. Katrs cilvēks vēlas būt uzklausīts un pieņemts. Šajā kontekstā pāvests norādīja uz kapucīnu misiju konfesionālā, kā arī vienotības un komūnijas stiprināšanas nepieciešamību kopienā un Baznīcā. Francisks pieminēja daudzus kapucīnu svētos un svētīgos. “Svētums apstiprina jūsu harismas auglīgumu un atklāj jūsu identitāti – sevis veltīšana Dievam līdz pat moceklībai, ja tas nepieciešams; dzīves vienkāršība, līdzcietība pret nabagiem, rūpes par maziem un vājiem”, piebilda pāvests.

14 septembris 2018, 16:30