Meklēt

Rita no kustības "Pro Sanctitate": Būt iesakņotiem Kristū

Kustības "Pro Sanctitate" locekle Rita Refalo īsi pirms pāvesta vizītes Latvijā pauda pārliecību, ka Svētais tēvs palīdzēs Latvijas ticīgajiem dziļāk iesakņoties Kristū un ar saviem vārdiem stiprinās visus šīs zemes iedzīvotājus. Kristus aicina visus uz svētumu. Viņa pieminēja arī nakamo latviešu svēto - bīskapu Boļeslavu Sloskānu, kurš daudzus gadus izcieta nežēlīgas mocības Sibīrijā. "Šī lēnprātīgā svētā skatiens izstaro dziļu iekšēju prieku", sacīja Rita.
23 septembris 2018, 17:19