Meklēt

Pr. Kļaviņš: Vecie ļaudis - nenogurstošie ticības liecinieki

Apmeklējot Latviju, pāvests viesojās Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kur tikās ar sirmgalvjiem. Tieši viņi bija tie, kuri smagajos Padomju varas gados nodeva ticību tālāk nākamajām paaudzēm. Katedrāles administrators, pr. Pauls Kļaviņš uzsvēra, ka viņi bija ticības lāpa jauniešiem, un izteica cerību, ka, pateicoties Svētā tēva vizītei, viņu devums vēl vairāk tiks novērtēts mūsdienu Baznīcā un sabiedrībā.
22 septembris 2018, 11:23