Meklēt

Sv. Mise Kopakabanas pludmalē, Riodežaneiro, 28.07.2013. Sv. Mise Kopakabanas pludmalē, Riodežaneiro, 28.07.2013. 

Francisks PJD dalībniekiem: "Uzticies Kristum, un tev nekad nenāksies vilties!"

Pirms pieciem gadiem pāvests Francisks devās savā pirmajā apustuliskajā ceļojumā. 2013. gadā no 22. līdz 29. jūlijam viņš apmeklēja Riodežaneiro (Brazīlija), lai piedalītos Pasaules Jauniešu dienu svinībās. Svētais tēvs mudināja jauniešus drošsirdīgi atklāt pasaulei Kristu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Īstu revolūciju pasaulē var panākt tikai ar ticību, tāpēc ka tā izmaina sirdis – atgādināja pāvests piecu kontinentu jauniešiem. Pasaules Jauniešu dienu tematu "Ejiet un māciet visas tautas" vēl bija izvēlējies iepriekšējais pāvests Benedikts XVI.

Jaunā pāvesta Franciska pirmā tikšanās ar jauniešiem Brazīlijā notika Kopakabanas pludmalē. Aptuveni 3 km garajā Atlantijas avēnijā valdīja līksmība, kuras avots ir Kristus un ticība uz Viņu. Savu prieku pauda arī pāvests. Viņš klātesošajiem atgādināja, ka ticība ir revolucionāra, jo cilvēks, kurš tic, ierāda centrālo vietu nevis sev, bet Kristum. Mums ir kārdinājums nostādīt sevi visa centrā, domāt, ka viss dzīvē ir atkarīgs tikai no mums pašiem, un ka laime ir atkarīga no naudas un varas. Kādu brīdi mēs varam būt kā apreibināti no materiālām lietām vai varas, bet tā ir tikai laimes ilūzija. Jo vairāk mums pieder, jo vairāk gribam iegūt, un nekad nejūtamies piepildīti. Beigu beigās mēs nonākam verdzībā. Tāpēc Svētais tēvs jauniešus mudināja: "Uzticies Kristum, un tev nekad nenāksies vilties! Tici, ceri un mīli!"

Viens no iespaidīgākajiem Pasaules Jauniešu dienu notikumiem bija Krusta ceļš jau minētajā pludmalē. "Jēzus ar savu krustu pārstaigā mūsu ceļus, lai uzņemtos uz sevis visas mūsu bailes, problēmas un pat vislielākās mūsu ciešanas", sacīja pāvests. Krusts ir Dieva uzticīgās mīlestības spožā zīme. Dieva mīlestība ir tik liela, ka tā uzvar mūsu grēku, dod mums spēku ciešanās un pieceļ mūs augšā jaunai dzīvei.

Naktī no sestdienas uz svētdienu burvīgā Kopakabanas pludmale, Riodežaneiro, pārvērtās par milzu katedrāli zem klajas debess. Tur pulcējās vairāk nekā 2 miljoni Pasaules Jauniešu dalībnieku, lai piedalītos lūgšanu vigīlijā kopā ar pāvestu. Svētais tēvs katru no viņiem aicināja ņemt dalību Baznīcas veidošanā. Tāpat kā jauniešiem ir vajadzīga Baznīca, īpaši šajā smagās krīzes laikā, tāpat arī Baznīcai ir vajadzīgi jaunieši – viņš uzsvēra. Vērojot notiekošo, varēja apbrīnot kā entuziasma pārņemtais un čalojošais milzu pūlis var vienā mirklī apklust un iegrimt dziļā adorācijā.

Svētais tēvs atgādināja, ka savā laikā Asīzes Francisks krucifiksa priekšā dzirdēja Jēzus balsi: „Francisk, ej un atjauno manu Baznīcu!” Jaunietis atbildēja Kunga aicinājumam ar lielu entuziasmu. Viņš sāka šos vārdus īstenot burtiski, taču maz pamazām saprata, ka tika aicināts atjaunot nevis dievnama celtni, bet dot savu ieguldījumu Baznīcas dzīvē. Pāvests norādīja, ka arī šodien jaunieši ir vajadzīgi Baznīcai.

Viņš paskaidroja, ka īstais „Ticības lauks” ir mūsu sirds. Tā ir mūsu dzīve, kurā esam aicināti pieņemt Dieva Vārdu un ļaut, lai Dievs darbojas un to piepilda. Tā kā Francisks ir liels futbola cienītājs, savā uzrunā viņš izmantoja sporta metaforu. Jēzus prasa, lai mēs viņam sekojam visu dzīvi, lai spēlējam Viņa komandā – teica pāvests. Tāpat kā sportistiem, arī mums, lai dzīvotu Kunga mācekļa cienīgu dzīvi, ir vajadzīgs treniņš. Mēs esam aicināti „uzturēt sevi formā”. Ja to darīsim, tad spēsim iziet cauri visām dzīves situācijām bez bailēm un apliecināsim savu ticību. Kādā veidā varam „uzturēt sevi formā”? Ar lūgšanu, sakramentiem, kalpošanu tuvākajam, centieniem uzklausīt otru cilvēku, izprast viņu, piedot, pieņemt un palīdzēt – atbildēja Svētais tēvs, mudinot ikvienu ielūkoties savā sirdsapziņā. Vai es lūdzos? Lai katrs uz to atbild! Vai es sarunājos ar Jēzu, vai baidos no klusuma? Vai ļauju, lai Svētais Gars uzrunā manu sirdi? Vai es lūdzu Jēzum: Ko Tu gribi, lai es daru? Tas ir treniņš – atgādināja pāvests.

Vigīlijas uzrunā pāvests īpašu uzmanību veltīja tuvākmīlestībai. Baznīca ir liela ģimene, kur nevienam nevajadzētu justies vientuļam. Katrs no mums ir dzīvais akmens. Katrs ir svarīgs. Jēzus aicina katru iet un veidot Baznīcu, veidot labāku pasauli. Francisks apliecināja, ka labāka pasaule ir iespējama. Tieši jauniešu rokās ir taisnīgākas un brālīgākas civilizācijas veidošana. Taču ar ko lai sāk? Katram ir jāsāk ar sevi.

Kopakabanas pludmalē jaunieši palika visu nakti, lai svētdienas rītā atkal tiktos ar Svēto tēvu un piedalītos viņa vadītajās Euharistijas svinībās, kas bija Pasaules Jauniešu dienu kulminācija. Misē piedalījās 3 miljoni jauniešu. Pāvests viņus aicināja nebaidīties iet līdz pat eksistences perifērijām, lai atklātu Kristu arī tiem, kuri, šķiet, atrodas vistālāk vai ir vienaldzīgi. Kungs meklē visus. Viņš grib, lai katrs sajustu Viņa žēlsirdības un mīlestības siltumu. Evaņģelizēt nozīmē ar savu dzīvi liecināt, ka Dievs ir mīlestība – uzsvēra Francisks.

23 jūlijs 2018, 14:12