Meklēt

Pāvests Francisks Dievmātes priekšā Pāvests Francisks Dievmātes priekšā 

Dievmāte – mūsu visdrošākais patvērums

Ceturtdien, 31. maijā, noslēdzas Dievmātei veltītais mēnesis. Šajā sakarā šovakar Vatikāna dārzos notiks procesija ar lāpām un ticīgie skaitīs Rožukroni.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks, tāpat kā viņa priekšgājēji, nemitīgi apliecina savu mīlestību uz Dievmāti. Tūlīt pēc stāšanās pāvesta amatā viņš devās uz Svētās Marijas Lielāko baziliku, Romā, lai uzticētu viņai savu pontifikātu. Šī gada 28. janvārī, sakarā ar Dievmātes ikonas Salus Populi Romani pārnešanas gadskārtējiem svētkiem, pāvests teica: "Cik gan bieži mūsu sirds ir kā trakojoša jūra, kur saceļas lieli problēmu viļņi un nepārstāj pūst raižu vēji! Marija ir mūsu drošais šķirsts lielo ūdeņu vidū".

Pagājušā gada 10. maija vispārējās audiences laikā Svētais tēvs uzsvēra, ka Marija ir cerības Māte. Kad mums liekas, ka visam ir zudusi jēga, Marija mūs māca paļāvīgi gaidīt un sniedz savu atbalstu. Francisks atgādināja, ka Dievmāte piedzīvoja dziļu tumsu. Jēzus ciešanu un nāves stunda Marijai bija visdziļākās tumsas brīdis. Tomēr viņa “palika” stāvam krusta pakājē, jo bija uzticīga Dieva plānam.

Šajā sakarā Svētais tēvs norādīja uz kādu skaistu psiholoģiska rakstura iezīmi. Kad Mariju piemeklē nedrošība, ciešanas un tumsa, viņa nenoslēdzas sevī un neļaujas bezcerībai. Viņa neprotestē un nesaceļas pretī sūrajam dzīves liktenim. Tā vietā šī sieviete klausās. “Neaizmirstiet”, mudināja Francisks, “ka cerība vienmēr ir cieši saistīta ar klausīšanos. Marija ir sieviete, kura klausās, kura pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir, ar visiem tās priekiem un ar visām tās traģēdijām, ko mēs nekad negribētu piedzīvot. Marija to pieņem pat vistumšākajā “naktī” – brīdī, kad viņas Dēls tiek pienaglots pie krusta koka”.

Pēc Jēzus augšāmcelšanās Marija sper pirmos soļus arī kopā ar Baznīcu. Viņa, cerības Māte, atbalsta apjukušos un trauslos mācekļus. Šajā sakarā pāvests uzsvēra, ka mēs neesam bāreņi! Debesīs mums ir Māte! Viņš novēlēja, lai Marija, kura mums visiem dāvāja Jēzu, vienmēr atbalsta mūsu soļus un uzrunā mūsu sirdi, sakot: “Celies. Skaties uz priekšu! Raugies uz apvārsni!”. Mēs esam aicināti paturēt prātā – īpaši, kad mums klājas smagi, ka Marija ir mūsu cerības Māte.

Tajā pašā reizē pāvests aicināja jauniešus un visus ticīgos ik dienas skaitīt Rožukroni. Vienā no saviem Twitter ierakstiem viņš skaidroja: “Rožukronis ir Kristus noslēpumu sintēze. Mēs tos kontemplējam kopā ar Mariju, kura dāvā mums savu ticības un mīlestības skatienu”. Aicinājums lūgties Rožukroni pār Svētā tēva lūpām ir izskanējis daudzas reizes. Šī gada maija sākumā Francisks, aicinot ticīgos īpaši lūgties par mieru Sīrijā, sacīja: "Es aicinu jūs izkopt Dievmātes godināšanas kultu, katru dienu skaitot Rožukroni, lai jūs, tāpat kā Dievmāte, pieņēmuši savā dzīvē Kristus noslēpumus, būtu visiem aizvien lielāka mīlestības dāvana".

Jāpiebilst, ka otrdien, 29. maijā, Vatikāna dārzos notika Vissvētākās Jaunavas Marijas, Rožukroņa Dievmātes, intronizācijas ceremonija, kurā piedalījās Vatikāna valsts augsta ranga personas, pie Svētā Krēsla akreditētie diplomāti un Baznīcas pārstāvji no Gvatemalas.

31 maijs 2018, 17:39