Meklēt

Logo viaggio apostolico Lettonia 2018 Logo viaggio apostolico Lettonia 2018 

Seko līdzi pāvesta vizītes sagatavošanas darbiem sociālajos tīklos

Atzīmējot faktu, ka līdz pāvesta Franciska vizītei Latvijā ir atlikuši tieši pieci mēneši, Latvijas sociālajos tīklos Facebook un Twitter, 24. aprīlī, LRKB Informācijas centrs ir izveidojis speciāli šim notikumam veltītus kontus, kuros varēs sekot līdzi visām ar vizītes sagatavošanu saistītām aktualitātēm, kā arī labāk iepazīt Svētā tēva mācību. Gan Facebook, gan Twitter konta nosaukums ir „Pāvests Latvijā 2018”.

LRKB IC

Sociālajos kontos varēs sekot līdzi pāvesta ikdienas gaitām un teiktajam, lasīt saistošus fragmentus no viņa rakstītajiem dokumentiem, iepazīties ar pāvesta citādo perspektīvu uz mūsdienu izaicinājumiem un problēmām caur vēsti, ko viņš nes un piedāvā pasaulei, lai kurp arī dotos. Tāpēc sociālajos tīklos tiks risinātas tēmas, uz kurām pāvests savā amatā ir izvēlējies vērst uzmanību, piemēram, žēlsirdība, ekonomiskā un sociālā taisnība, ekoloģija, korupcija, jauniešu un ģimeņu situācija mūsdienu pasaulē. Kontos varēs arī uzzināt par pasākumiem, kas, gatavojoties pāvesta vizītei, notiks dažādās Latvijas vietās, tiks atspoguļoti arī dažādu Latvijas mediju sižeti un raksti par pāvesta vizīti Latvijā. 

„Katru mēnesi kontu sekotājiem pārdomām tiks piedāvāta viena tēma, par kuru pāvests Francisks sava pontifikāta laikā ir īpaši runājis un mācījis,” paskaidroja par kontu saturu atbildīgā Velta Skolmeistere. „Pirmajā mēnesī tā būs žēlsirdība, jo tieši šo Dieva īpašību pāvests Francisks īpaši izceļ. Žēlsirdība ir ietverta pāvesta Franciska moto, un, manuprāt, tā arī atspoguļojas visā viņa darbībā - dodoties pie tiem, kurus sabiedrībai ir tendence izstumt, izsmiet, nosodīt, apliecinot Dieva iekļaujošo mīlestību, kurai nav robežu.”

Sociālajos kontos tiks ievietoti arī video materiāli ar informāciju par pāvesta Franciska vizītes sagatavošanās darbu aktualitātēm, kā arī akcentējot mēneša tematiku. Tā pirmajā video materiālā jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs mudina skatītājus sekot līdzi pāvesta Franciska domām, ja vien iespējams, izlasot grāmatu "Dieva Vārds ir Žēlsirdība". Tāpat video savu žēlsirdības definīciju piedāvā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, māksliniece Elita Patmalniece un cietumu kapelāns Mārtiņš Krūklis. Tomēr tikpat būtiski ir jautājumi katram skatītājam: Ko tev nozīmē žēlsirdība? Kā esi to piedzīvojis savā dzīvē? Ko tā ir mainījusi? Ko esi atklājis, cenšoties būt žēlsirdīgs? Atbildes uz šiem jautājumiem aicinām publicēt savā Facebook vai Twitter kontā, izmantojot mirkļbirkas #PāvestsFrancisks un #ŽēlsirdībasIzaicinājums.

24 aprīlis 2018, 16:27