Meklēt

2018-01-04 Candele in Chiesa.jpg 2018-01-04 Candele in Chiesa.jpg 

Mūžībā devusies Vatikāna radio korespondente Terēze Druka

Vakar, 18. aprīlī, mūžības slieksni pārkāpa Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) docente, daudzu Bībeles tematikai veltītu rakstu autore un Vatikāna Radio korespondente, teoloģijas doktore Terēze Druka. Bēru dievkalpojums notiks 28. aprīlī plkst. 13.00 Rīgas Kristus Karaļa baznīcā.

LRKB IC

Terēze Druka ir dzimusi 1965. gada 27. maijā Rīgā kuplā ģimenē. Pēc Rīgas 20. vidusskolas pabeigšanas viņa iestājās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, taču studijas nepabeidza. Kādu laiku strādāja Botāniskajā dārzā kā dārzniece-agronome, tad Augu aizsardzības institūta Fitopatoloģijas laboratorijā.

1990. gadā Terēze Druka devās uz Poliju, kur uzsāka teoloģijas studijas Ļubļinas Katoļu universitātē. Maģistra darbu par tēmu „Jēzus mācība par laulības nešķiramību (Mk 10, 1-12 un paralēl.). Ekseģētiski-teoloģisks pētījums” profesora Juzefa Kudasieviča vadībā viņa aizstāvēja 1995. gadā.

Pēc maģistratūras studijām Terēze atgriezās Latvijā. 1996. - 1997. gadā strādāja Katehētikas institūtā kā mācību daļas vadītāja un Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē lasīja Bībeles fakultatīvo kursu latviešu filoloģijas studentiem. Paralēli bija katehēte Rīgas Sv. Alberta draudzē.

1997. gadā Terēze Druka atgriezās Polijā un turpināja doktorantūras studijas Ļubļinas Katoļu universitātes Bībeles zinātņu institūtā. 2001. gadā ieguva teoloģijas licenciāta grādu, bet doktordarba izstrāde kļuva neiespējama finanšu trūkuma dēļ.

2002. gadā viņa sāka savu darbību Vatikāna Radio, regulāri gatavojot reportāžas par Baznīcas dzīves norisēm Polijā. 2004.-2011. gadā strādāja Svētītā pr. Kazimieža Gostiņska vārdā nosauktajā Privātajā katoļu licejā un ģimnāzijā (Ļubļinā) par ticības mācības skolotāju.

2009. gadā, tagadējā Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzrunāta, Terēze sāka strādāt kā docente RARZI, kur lasīja kursus: „Ievads Bībeles ekseģēzē”, „Jaunās Derības ekseģēze”, „Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija”, kā arī „Ievads ebreju valodā”. Bija studentu mīlēta un ļoti cienīta pasniedzēja. Arhibīskaps arī iedrošināja viņu pabeigt doktordarbu. 2015. gadā Terēze Druka aizstāvēja teoloģijas doktora grādu ar darbu par tēmu „Jēzus un sātans Marka evaņģēlijā. Ekseģētiski teoloģisks pētījums”.

Paralēli pasniedzējas darbam Terēze aktīvi publicējās katoliskajā presē. Viņas rakstus par Bībeles tēmām, bet ne tikai ilgus gadus varēja lasīt gan „Katoļu Baznīcas Vēstneša” slejās, gan arī gadagrāmatā „Katoļu Kalendārs”. Tāpat sestdienās, kad bija Latvijā, Terēze vadīja Bībeles nodarbības Rīgas Sv. Alberta baznīcā.

Vairāk nekā 25 gadu garumā Terēze Druka bija aktīva Neokatehumenālā Ceļa kopienas locekle.

Līdz pat šī gada sākumam, neskatoties uz slimību, Terēze turpināja lasīt lekcijas RTI un RARZI studentiem, apliecinādama, cik ļoti viņai bija svarīgi, ka cilvēki iemīl un izprot Dieva Vārdu. 

Audio ierakstā - pr. Ilmārs Tolstovs un Terēzes apsveikums Kristus Augšāmcelšanās svētkos:

Mūžībā aizgājusi Terēze Druka
19 aprīlis 2018, 16:38