Meklēt

SARY BOTOVASOA LUCIEN 729.jpg SARY BOTOVASOA LUCIEN 729.jpg 

Madagaskara: Luciena Botovasoas beatifikācija

Baznīca Madagaskarā jūtas svētīta ar Luciena Botovasoas beatifikāciju, kas notiks svētdien, 15. aprīlī. Iecelt Dieva kalpu svētīgo kārtā uz tālo salu pie Āfrikas kontinenta dosies Svēto lietu kongregācijas prefekts Andželo Amato. Viņš iepazīstina ar Luciena Botovasoas biogrāfiju.

I. Šteinerte – Vatikāns

Dzimis 1908. gadā Madagaskaras Austrumu krastā, kur kopš 1899. gada darbojās kristīgie misionāri. Luciens ir pirmais deviņu bērnu ģimenē. Viņš mācījās katoļu skolā un 14 gadu vecumā Lieldienu svētdienā saņēma Kristības sakramentu.

Jaunietis bija paraugs visiem. Viņš bija apveltīts ne tikai ar lielu intelektu, bet arī lielu sirsnību un taisnības izjūtu, ko mācīja arī citiem. 22 gadu vecumā Luciens apprecējās. Laulībā piedzima 8 bērni. Ģimenes dzīve netraucēja pievienoties franciskāņu trešajam laju ordenim. 1947. gada 30. martā, Palmu svētdienā, neatkarības cīņu laikā viņš tika arestēts un notiesāts uz nāvi par savu kristīgo ticību. Brīdī, kad tika vests uz nonāvēšanu, Luciens lūdzās: “Mans Dievs, piedod maniem brāļiem. Lai manas asinis, kas tiks izlietas, kalpotu manas dzimtenes pestīšanai!” Kristietim tika nocirsta galva un viņa ķermenis iemests upē.

Ko Baznīcai māca šis jaunais ģimenes tēvs un dedzīgais lūgšanu cilvēks? Kardināls Amato apgalvo, ka no šī madagaskariešu mocekļa varam smelties paraugu, kā dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju, kas ir dzīvības, nevis nāves, mīlestības, nevis naida, brālīguma, nevis diskriminācijas grāmata. Viņš ir atstājis piedošanas piemēru un aicinājumu dzīvot brālīgi un mierā ar visiem.

Luciens Botovasoa būs trešais madagaskariešu svētīgais kopā ar Viktoriju Rosoamanarivo un Kristīgo skolu brāli Rafaelu Rafiringu.

13 aprīlis 2018, 18:00