Meklēt

Convegno 'Il futuro dell'Europa' a Genova Convegno 'Il futuro dell'Europa' a Genova 

Latvija: Evaņģelizācijas un kultūras komisijas pirmā tikšanās

Šī gada 15. martā Rīgā notika Eiropas Bīskapu Konferenču Padomes (CCEE) Evaņģelizācijas un kultūras komisijas pirmā tikšanās.Komisija, radīta CCEE 2017. gada pilnsapulcē, iedalās četrās sekcijās: kultūra, sociālās komunikācijas, starpreliģiju dialogs un katehēze, apvienojot dažādas pastorālās jomas, kurām CCEE jau iepriekš bija pievērsusi uzmanību, kā arī pievienojot tām kultūru.

Šī komisija apliecina, ka Baznīca Eiropā pievēršas evaņģelizācijai, vēloties Eiropas cilvēku sirdīs un arvien vairāk sekularizētajā un straujām pārmaiņām pakļautajā sabiedrībā ienest Evaņģēlija prieku. Komisija ir izvēlējusies atsaukties pāvesta Franciska pamudinājumam, kurš uzsver kerigmas (kristīgās ticības centrālā vēsts: Dievs Jēzū Kristu ir tapis cilvēks un caur savu nāvi un augšāmcelšanos dara brīvus no grēka un sniedz jauno dzīvi) svarīgumu un atgādina, ka tai «ir jābūt evaņģelizējošo aktivitāšu un visu Baznīcas atjaunotnes centienu centrā, arī tāpēc, ka tas […] ir pamudinājums, kas atbild uz katra cilvēka sirdī slēptajām ilgām pēc bezgalības.» (EG 164-165)

Darbs komisijas prezidenta Rīgas arhibīskapa V. E. Mons. Zbigņeva Stankeviča vadībā ir iesācies, izvērtējot iepriekšējos gados CCEE paveikto darbu komisijas kompetences jomās. Sekojoši uzmanība tika pievērsta katrai no četrām sekcijām, izstrādājot dažus darba priekšlikumus nākamajiem gadiem, kas tiks piedāvāti CCEE prezidijam un nākamajai pilnsapulcei.

Eiropas Bīskapu Konferenču Padomes Evaņģelizācijas un kultūras padomes sastāvā ir V. E. Mons. Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps (Latvija), 2017. gada pilnsapulcē Minskā (28.09.2017-1.10.2017) ir ievēlēts par tās prezidentu. Viņam palīdz viceprezidents V. E. Mons. Gregoržs Rišs (Grzegorz Ryś), Lodzas arhibīskaps (Polija). Par sekcijām atbildīgie bīskapi: starpreliģiju dialogs — V. E. Mons. Brendans Lehi, D. D. (Brendan Leahy), Limerikas bīskaps (Īrija); sociālās komunikācijas — V. E. Mons. Nuno Bras (Nuno Brás), Lisabonas palīgbīskaps (Portugāle); kultūra — V. E. Mons. Hesus Sanss Montess (Jesus Sanz Montes), Oviedo arhibīskaps (Spānija); katehēze — V. E. Mons. Džuro Hraničs (Đuro Hranić), Džakovas arhibīskaps. Komisijas sekretārs ir priesteris Mihails Volohovs no Liepājas diecēzes (Latvija).

02 aprīlis 2018, 16:04