Meklēt

Praga Praga 

Čehija: vienošanās par reliģiskā tūrisma attīstību

Attīstīt un atbalstīt reliģisko un ekleziālo tūrismu – tāds ir Čehijā parakstītā sadarbības memoranda mērķis. Tūrisma Foruma prezidents Viliams Siveks un Čehijas Bīskapu konferences prezidents, kardināls Dominiks Duka ir vienojušies par to, ka atvērtas baznīcas kalpo par kultūras bagātību zīmi.

I. Šteinerte – Vatikāns

“Mūsu kultūra ir dzimusi baznīcās un tāpēc mūsu vēsture ir kultūras nācijas vēsture,” apgalvo kardināls Duka. Viņš atzīmē, ka tūrisms iepazīstina ar Čehijas skaistumu un tās garīgo vēsti. “Lūk, kāpēc ir svarīgi, lai dievnami būtu atvērti publikai,” saka kardināls. Līdzīgās domās ir Tūrisma Foruma pārstāvis Viliams Siveks, kurš pauž pārliecību, ka tūrisma garīgais un reliģiskais aspekts veido Čehijas vēstures integrālu sastāvdaļu.  Tas kalpo par dzīvu vēsti jaunajām paaudzēm un līdz ar to ir liels nākotnes potenciāls. Pēdējos gados ienākumi, ko valstij devis tūrisma sektors, līdzinās tiem, kas nākuši no automobiļu ražošanas industrijas. Tas prasa arī koordinētāku pieeju, lai efektīvāk atbildētu uz tūrisma izaicinājumiem.

Svētceļniekiem ir svarīgi ne tikai ierasties galamērķī, bet izbaudīt ceļojumu visā tā laikā. Čehijas ainavā ir iekļauti daudzi krusti un kapelas, kuras Baznīca vēlas  atjaunot un saglabāt sadarbībā ar tūrisma sektoru, un veicināt to garīgo nozīmi tautā.

18 aprīlis 2018, 17:48