Paieška

Sinodo sesija 2023 m. Sinodo sesija 2023 m. 

Romoje rengiamas Sinodo apie sinodiškumą sesijos darbotvarkės projektas

Kelios dešimtys teologų iš viso pasaulio Romoje pradėjo rengti Sinodo apie sinodinę Bažnyčią asamblėjos antrosios sesijos gairių ir darbotvarkės dokumento, pagal bažnytinę terminologiją –„Instrumentum laboris“ – projektą. Sesija įvyks š. m. spalio mėnesį.

Instrumentum laboris – lietuviškai „Darbo įrankis“ – tai dokumentas, kuriuo sinodo asamblėjos posėdžiuose vadovaujasi jo dalyviai. Instrumentum laboris tekste pristatomos pagrindinės asamblėjos temos, gairės ir įžvalgų projektai. Šio dokumento pagrindą sudarys 2023 m. spalį įvykusios asamblėjos apie Bažnyčios sinodiškumą pirmąją sesiją apibendrinanti Sintenzė – tekstas, apžvelgiantis visas posėdžių, vykusių pagal „Pokalbio Dvasioje“ metodą, įžvalgas, įskaitant ir tas, dėl kurių nebuvo aiškaus pritarimo ir kurias pasiūlyta pagilinti.

Vyskupų sinodo sekretoriatas gruodžio mėnesį išplatino kitą sesijos parengiamąjį dokumentą – 2024-ųjų spalio link, prašydamas vietines Bažnyčias pagilinti kai kuriuos Sintezės aspektus, pradedant nuo visam sinodiniam procesui pamatinio klausimo „Kaip būti sinodine Bažnyčia misijoje?“

Pasak kardinolo M. Grecho, Vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus, į Romą atsiųsti atsiliepimai ir įžvalgos iš vietinių Bažnyčių ir vienuolinių kongregacijų labai džiugina, nes liudija, kad jos ne tik gerai supranta, kas yra sinodiškumas, bet jau dabar pradeda įgyvendinti sinodiškumo stilių. Sinodinė Bažnyčia yra ne siektina svajonė, kurios įgyvendinimo dar laukiame, o jau dabar – gyva tikrovė, gimdanti kūrybingumą ir naujus santykių modelius bendruomenėse, tarp bažnytinių bendruomenių ir grupių, pažymėjo kardinolas.

Asamblėjos apie Bažnyčios sinodiškumą antrosios sesijos, kurį įvyks spalio mėnesį, Instrumentum laboris rengiamas už uždarų durų. Dokumentą rengiantys teologai posėdžiaus iki birželio 14 d. Jie gali remtis ne tik vietinių bažnyčių pasisakymais, bet ir įžvalgomis, kuriomis su Vyskupų sinodo sekretoriatu pasidalijo tarptautinės vienuolijų kongregacijų sąjungos, katalikiški universitetai, tikinčiųjų judėjimai, pavienės bendruomenės ir atskiri tikintieji. Dar vienas svarbus šaltinis Instrumentum laboris rengėjams – Romoje neseniai įvykęs sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas.

Sinodo asamblėjos nepaprastasis sekretorius jėzuitas Giacomo Costa patikslino, kad posėdžiaujantys įvairių sričių teologai dar nepradėjo redaguoti būsimos asamblėjos sesijos Instrumentum laboris. Pasak jo, darbo grupė vykdo gautų ataskaitų analizę, nagrinėja jiems pateiktus klausimus, kad galėtų parengti kelią Instrumentum laboris projektui rengti. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 07, 13:02