Paieška

Sinodas: II Generalinė kongregacija

Sinodo asamblėjos nariai, kartu su jais ir popiežius Pranciškus, penktadienio, spalio 6 d., priešpietį II Generalinėje kongregacijoje (GK), t. y. visų dalyvių posėdžiuose, išklausė 18 darbo grupių atstovų mintis apie ketvirtadienio diskusijas. Sinodo asamblėjoje prisiminta Ukrainos patiriama karo nelaimė ir išsakytas artumas kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

Apie II GK eigą informavo Sinodo informacijos komisijos nariai susitikime su spaudos atstovais. Pagrindinės II GK temos buvo: visų formacija – seminaristų ir kunigų, pasauliečių ir katechetų – visos Bažnyčios; moters vaidmuo, Eucharistijos liturgijos, ypač sekmadienio Mišių ir apskritai maldos, svarba; Bažnyčia kaip šeima ir šeimos vaidmuo Bažnyčioje; dėmesys vargstantiems ir jaunimui; Bažnyčia dėl vargstančių ir neturtinga Bažnyčia, priimanti Bažnyčia, ypač migrantų atžvilgiu.

Po darbo grupių atstovų kalbėjo dar keli asamblėjos nariai. Darbo grupių atstovų pranešimai asamblėjai trumpi – taisyklė nurodo neviršyti trijų minučių. Po keturių pranešimų daromos pauzės, skirtos tylai ir maldai.

Darbo grupių diskusijų prisistatymas tęsis penktadienio popietę, III GK. Jos metu dalyviams bus padovanota nauja knyga su Pranciškaus tekstais, parašytais prieš ir po išrinkimo popiežiumi, apie šventumą Bažnyčioje ir sugedimo pavojų: „Šventieji, ne pasaulio lengvabūdžiai. Kaip Dievo malonė mus gelbėja nuo vidinio sugedimo“.

Pagal XVI Sinodo Asamblėjos programą, iki spalio pabaigos įvyks 21 Generalinė kongregacija, kur bus pristatomos svarstomos temos ir darbo grupių įžvalgos, o antroje asamblėjos dalyje daromos išvados, kurios darbų pabaigoje bus pristatytos popiežiui kaip gairės ir siūlymai dėl tolimesnės sinodinio proceso, kuris tęsis bent iki 2024 m., eigos. (SAK / Vatican News)

2023 spalio 06, 15:40