Paieška

Metropolitas Jobas ir popiežius Pranciškus Metropolitas Jobas ir popiežius Pranciškus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kas yra sinodas Ortodoksų Bažnyčioje?

Šia tema Vyskupų sinodo asamblėjoje kalbėjo svečias iš Konstantinopolio Visuotinio Patriarchato Pisidijos metropolitas Jobas, vienas iš dvylikos asamblėjoje dalyvaujančių broliškų delegatų, atstovaujančių seseriškoms Bažnyčioms ir krikščionių bendruomenėms.

Anot ortodoksų metropolito, sinodiškumas Ortodoksų Bažnyčioje praktikuojamas pagal 325 m. Nikėjos susirinkimo nubrėžtas gaires. Sinodas yra kurio nors regiono vyskupų susitikimas, vykstantis bent du kartus per metus, ir kuriam pirmininkauja vyskupų primas. Provincijos ar regiono tikinčiųjų vyskupai privalo pripažinti primą, jį laikyti savo galva ir nedaryti nieko svarbaus be jo leidimo. Kiekvienas vyskupas gali daryti tik tai, kas susiję su jo vyskupija ir jai priklausančiomis teritorijomis. O primas negali daryti nieko be visų leidimo. Nes tik tokiu būdu įsivyrauja darna ir Dievas pašlovinamas per Viešpatį Šventojoje Dvasioje, sakoma Ortodoksų Bažnyčios kanonuose.

Sinodiškumo supratimas Ortodoksų Bažnyčioje gerokai skiriasi nuo Vyskupų sinodo XVI eilinėje generalinėje asamblėjoje pateikto apibrėžimo, pažymėjo metropolitas Jobas.

Ortodoksų Bažnyčioje sinodas yra sprendžiamasis vyskupų susirinkimas, o ne patariamasis dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas. Bažnyčioje negali būti sinodo be primo ir primo be sinodo. Primas yra sinodo dalis ir, nors neturi viršesnės valdžios sinodui, negali būti nuo jo atskirtas. Darna, išreiškiama sinodiniu sutarimu, atspindi Trejybinį dieviškojo gyvenimo slėpinį, patikino Visuotinio patriarchato metropolitas.

Ortodoksų Bažnyčia nuo seniausių laikų laikosi tokios tvarkos, nors sinodų dažnumas ir jų sudarymas gali skirtis kiekvieno autokefalinėje Bažnyčioje.

Pasauliečiai nėra sinodo nariai, tačiau Ortodoksų Bažnyčia įvairiuose etapuose įtraukia kitus dvasininkus ir pasauliečius į sinodų sprendimų priėmimą. Bažnyčia Kipre yra išimtis: vyskupus renka ne vien episkopatas, bet ir dvasininkai ir pasauliečiai. Visi salos gyventojai gali balsuoti kandidatų į vyskupus rinkimuose ir tik po to sinodas iš trijų daugiausiai balsų gavusių kandidatų išrenka vyskupą.

Broliški sinodo asamblėjos delegatai, be Pisidijos metropolito, atstovaujančio Konstantinopolio visuotiniam patriarchatui, yra Serbijos Ortodoksų Bažnyčios patriarcho vikaras, vyskupas Nektarije, Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios metropolitas Iosifas, Koptų Ortodoksų Bažnyčios vyskupas Barnabas, Armėnijos Apaštališkos Bažnyčios arkivyskupas Barsamianas, Sirų malankarų Ortodoksų Bažnyčios metropolitas Mar Barnabas, Anglikonų bendrijos vyskupas M. Warneris, Pasaulinės metodistų tarybos pirmininkas kun. J. C. Parkas, Pasaulinės reformuotų Bažnyčių bendrijos generalinis sekretorius kun. H. Lessingas, Pasaulinės Baptistų sąjungos Doktrinos ir krikščionių vienybės komisijos pirmininkė E. Newman, Pasaulinės sekmininkų brolijos atstovas kun. O. Onyinahas ir Pasaulinės Kristaus mokinių draugijos generalinis sekretorius P. Tche. (SAK / Vatican News)

2023 spalio 19, 14:26