Paieška

Arkivyskupas Gintaras Grušas Arkivyskupas Gintaras Grušas  (Vatican Media)

Sinodas – kad visi tikintieji būtų aktyvesni, o vyskupai geriau suprastų savo vaidmenį

Jau įpusėjo vyskupų sinodo asamblėja, kuri kai kuriais esminiais dalykais skiriasi nuo pastaraisiais dešimtmečiai rengtų sinodų: visų pirma dabartinė asamblėja – tai ne porą savaičių trunkantys vyskupų posėdžiai, bet procesas, į kurį yra įtraukti visos Dievo tautos atstovai, o pačioje asamblėjoje kaip visateisiai nariai kartu su vyskupais dalyvauja kunigai, pašvęstieji ir pasauliečiai, vyrai ir moterys.

Dėl demografinių proporcijų nė vienas pasauliečių, pašvęstųjų ir kunigų atstovas iš Lietuvos nepateko į asamblėjos dalyvių sąrašą. Bažnyčiai Lietuvoje asamblėjoje atstovauja tik vienas dalyvis – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, nuo pat pradžių buvęs atsakingas už sinodinio proceso eigą Lietuvoje. Tiesa, asamblėjoje dalyvauja ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, tačiau ne kaip Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, bet kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, šias pareigas einantis nuo 2021 m. rugsėjo.

Arkivyskupas G. Grušas pasidalijo su mumis keletu minčių apie Vatikane vykstančią vyskupų sinodo asamblėją ir apie viso sinodinio proceso tikslus.

Arkivyskupas G. Grušas

Sinodo salėje iš tikrųjų vyksta gana laisvas dalijimasis nuomonėmis. Minčių išsakoma įvairių. Nebūtinai sinodo dalyviai vienas su kitu sutinka. Nebuvo duotas nurodymas, kad mes turime surasti kažkokius sprendimus, bet turime išsakyti savo nuomones ir įsiklausyti į kitą. Iš tikrųjų ši sinodinė asamblėja nebuvo sušaukta tam, kad ką nors nuspręstų, bet ji yra proceso dalis. Labai pabrėžiama bendra Dievo tautos kelionė. Turime išmokti eiti kartu, kad nebūtų vienos ar kitos stovyklos, nebūtų tų priešpriešų, kurias labai dažnai matome visuomenėje, bet kad vyktų įsiklausymo procesas. Mes kaip Bažnyčia stengiamės eiti šiuo keliu. Pabrėžiamos per Krikštą gautos pareigos ir teisės, žmogaus kaip krikščionio orumas, o taip pat tai, kad jis dalyvauja, kad turi dalyvauti Bažnyčios gyvenime.

Būtent tuo skiriasi vyskupų sinodas, kuriame dalyvavo tik vyskupai, ir ši visos Dievo tautos sinodinė asamblėja, kuri prasidėjo vietinių Bažnyčių ir  kontinentų lygmenyje. Taip pat kalbama apie vyskupų vaidmenį, per šventimus jų gautas pareigas, apie būtinumą atpažinti teisingą kelią  ir eiti su Dievo tauta. Stengiamasi tai geriau suprasti ir tai daroma dialogo būdu.

Manau, kad dabartinė asamblėja iškels temų, kurias ekspertai, teologai ir Kanonų teisės specialistai svarstys visus ateinančius metus, kad galėtume pasirengti kitam šio sinodinio kelio etapui. Vėliau gali atsirasti kažkokių pakeitimų Bažnyčios teisės kodekse, kai kurie dalykai jau dabar yra pasikeitę, tai mums padės gyventi sinodiškiau, megzti dialogą ieškant sprendimų. Taip pat svarbu, kad ir  kunigai, pasauliečiai ir pašvęstieji aktyviau imtųsi savo vaidmens Bažnyčios gyvenime, o vyskupai geriau suprastų ir vykdytų savo vaidmenį.

(jm / Vatican News)

2023 spalio 19, 13:58