Paieška

Kard. Pietro Parolinas Angoloje Kard. Pietro Parolinas Angoloje 

Popiežiaus valstybės sekretorius lankosi Angoloje

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas nuo penktadienio lankosi Angoloje. Jo vizito pagrindinis tikslas – konsekruoti vyskupu angolietį Šventojo Sosto diplomatą Germano Penemote, neseniai paskirtą apaštališkuoju nuncijumi Pakistane.

Konsekracijos iškilmė įvyko šeštadienio, rugpjūčio 12 d., rytą naujojo vyskupo gimtojoje Ondživos vyskupijoje, Angolos pietuose, prie sienos su Namibija.  Naujasis arkivyskupas Germano Penemote yra pirmasis angolietis, tapęs apaštališkuoju nuncijumi.

„Esi pašauktas būti popiežiaus ambasadoriumi, Šventojo Sosto ambasadoriumi ir Kristaus ambasadoriumi. Tai garbė ir nuostabi misija“, – kreipėsi kardinolas į naująjį nuncijų konsekravimo vyskupu Mišių homilijoje. Kardinolas pabrėžė, kad apaštališkojo nuncijaus misija – tai visų pirma būti susitaikymo ir taikos tarp tautų ir valstybių bei vienybės ir solidarumo tarp Bažnyčių ženklu. Vykdyti šią tarnystę taip par reiškia skatinti susitaikymą tarp Dievo ir žmogaus, tarp Kūrėjo ir kūrinijos, tarp tiesos, teisingumo ir laimės troškimo.

Būdamas gerosios naujienos ambasadorius apaštališkasis nuncijus yra pašauktas  skelbti, kad žmonija nėra pasmerkta karams ir brolžudiškoms kovoms, bet yra kviečiama priimti Kristaus atneštą susitaikymo žodį, pripažinti vieni kitus broliais ir seserimis, laikytis taikos ir solidarumo kelio, stengtis nuo jo nenuklysti net susiduriant su sunkumais ir prieštaravimais, galinčiais kilti iš žmogaus ribotumo.

Popiežiaus atstovas, sakė kardinolas, turi nenuilstamai skatinti susitaikymą ir taiką visur, kur yra nesutarimų ir konfliktų, įtikinamai skelbti, kad Dievas ir jo meilė žmogui yra taikaus ir teisingo sambūvio šaltinis. Todėl būti taikos ir susitaikymo skatintoju galiausiai reiškia skelbti Dievą, kuris yra Meilė. (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 12, 13:02