Paieška

Krovininis laivas Krovininis laivas 

Jūrų sekmadienis: proga sumažinti atstumą nuo jūrininkų

Liepos 9 d. minimas metinis „Jūrų sekmadienis“ yra proga visiems katalikams atsiminti visus, kurie gyvena ir dirba jūroje, ir melstis už juos.

Už jūrų sielovadą atsakinga Šventojo Sosto institucija paskelbė jos vadovo žinią „Jūrų sekmadieniui“, kuriame išsakytas raginimas, kad Bažnyčios bendruomenės paliudytų jūrininkams artumą, o jūrininkai patirtų, kad Bažnyčia yra arti jų, rūpinasi jais.

Bažnyčia nuoširdžiai dalijasi visu tuo, kas jus džiugina ar slegia. Ji nori ne tik su jumis dalytis, ką nors duoti, bet ir išgirsti apie jūsų išgyvenimus, jūsų liudijimą apie darbą jūroje, ekonomines sąlygas, santykius su skirtingomis religijomis ir kultūromis, jūros ir žemės ekologinę situaciją ir jūsų tikėjimą, kad galėtų pagal jūsų patirties perspektyvą pasiekti ir prakalbinti visus Bažnyčios narius, o per juos – visą visuomenę, pažymėjo kardinolas M. Czerny, Šventojo Sosto tarnystės integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos prefektas.

Anot jo, „Jūrų sekmadienis“ suteikia viso pasaulio katalikų bendruomenėms galimybę neužmiršti jūrininkų, už juos melstis. Tai apie milijonas žmonių, kurių darbo jūroje dėka mūsų kasdienybė tampa įmanoma per jų palaikomą ekonomiką. Tačiau apie jūrininkų gyvenimą ir tikėjimą, apie jų meilės ir vilties iššūkius nežinome beveik nieko.

Dikasterijos, atsakingos už jūrų sielovadą, prefektas priminė, kad Evangelija nuo pat pirmosios valandos pasiekdavo kiekvieną pasaulio kraštą didžiaisiais laivais. Apaštalų darbuose ir kituose Naujojo Testamento tekstuose pasakojama apie apaštalų bendravimą su jūrininkais, kartais trukusį ne vieną mėnesį, apie jų dalijimąsi, proto ir širdžių atvėrimą tikėjimui.

Apaštalai skelbdavo Jėzų nuo laivų, sukviesdavo visų aplankomų miestų bendruomenes į uostą. Bažnyčiai švęsti Prisikėlusįjį tuo pačiu reiškia neužmiršti nei vieno, leisti išganymui išsilieti visur ir susimąstyti, kaip tie, kurie nėra kartu ir yra nematomi, galėtų jaustis išganytais ir svarbiais, paženklintais kiekvieno Dievo vaiko orumu.

Esame sinodinė, kartu einanti Bažnyčia, priminė kardinolas M. Czerny. Jis paragino žengti pirmyn, plaukti kartu, nieko nepaliekant už nugaros, vieni kitus praturtinant. „Niekas tenegalvoja, kad neturi kuo prisidėti, pasidalyti. Tad šiemet, minint „Jūrų sekmadienį“, norime paraginti, kad visos krikščionių bendruomenės pasitikrintų, kokiu būdu stengiasi būti arti jūrininkų nuolatiniais mainais, kurie sumažintų atstumą, jūrininkų gyvenimą ir darbą padarytų mažiau svetimą visų mūsų gyvenimui ir tikėjimui.“

Švč. M. Marija – Jūrų Žvaigždė – teužtaria mus visus, tebūna paguodos ir ištvermės šaltinis, palinkėjo kardinolas. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 07, 13:49