Paieška

Sunkiai sužeistas popiežius šv. Jonas Paulius II po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę 1981 m. gegužės 13 d. Šv. Petro aikštėje Sunkiai sužeistas popiežius šv. Jonas Paulius II po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę 1981 m. gegužės 13 d. Šv. Petro aikštėje  (ANSA)

Neregėtas įvykis: pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę

1981 m. pasikėsinimas į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę Bažnyčiai buvo didelio išmėginimo momentas, pareiškė Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas, Italijoje neseniai dalyvaudamas vienos fotografijų parodos atidaryme.

1981 m. gegužės 13 d. popietę profesionalus žudikas, Turkijoje už žmogžudystę nuteistas A. Agca, prieš trečiadienio bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje iš arti paleido kelis šūvius į popiežių, stovėjusį lėtai važiavusiame nedengtame papamobilyje. Popiežius buvo sunkiai sužeistas, viena kulka perskrodė jam pilvą, kita kliudė rankos pirštą. Nuo popiežiaus atšokusios kulkos sužeidė dvi moteris. Po šūvių Jonas Paulius II sukrito papamobilyje, buvo skubiai nuvežtas į Vatikano dispanserį, o iš čia greitąja nugabentas į Gemelli ligoninę, esančią už maždaug 7 km.

Popiežiaus būklė buvo kritinė jis labai nukraujavo, pakeliui į ligoninę prarado sąmonę. Skubios operacijos metu buvo pašalinta sunkiai sužalota žarnyno dalis. Pasikėsinimo vietoje suimtas A. Agca tais pačiais metais Italijoje buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o 2000 m. amnestuotas prezidento dekretu ir perduotas Turkijai.

Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, prisiminė, kad 1981 m. jis buvo dar jaunas, tik prieš metus gavęs kunigo šventimus. „Prisimenu, kokį įspūdį padarė tas įvykis ir ypač žinojimas, kas už jo buvo“, – po 42 metų nuo nepavykusio pasikėsinimo į Jono Pauliaus II gyvybę sakė P. Parolinas.

„Pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę Bažnyčiai buvo didelio išmėginimo ir pasimetimo momentas“, – patikino kardinolas.

Per plauką mirties išvengęs Jonas Paulius II apie tą 1981 metų įvykį yra sakęs, kad „viena ranka į jį šovė, o kita – nukreipė kulkos trajektoriją“. Jis padovanojo vieną iš į jį paleistų kulkų Fatimos Švč. M. Marijos šventovei Portugalijoje kaip padėkos Dievo Motinai už jo išgelbėjimą – už kulkos nukreipimą – ženklą. Ta kulka dabar yra puošmena, įkomponuota į Fatimos Marijos statulos karūną.

Jonas Paulius II viešai atleido pasikėsintojui ir 1983 m. jį aplankė Romos kalėjime. Jis neatskleidė, apie ką kalbėjosi su A. Agca, tačiau garsus italų žurnalistas Indro Montanelli, atpasakodamas savo pokalbį su Jonu Pauliumi II, pasakoja, kad, anot popiežiaus, A. Agca kamavo ne mintis, jog jis šovė į popiežių, bet kad jam, neklystančiam šauliui, nepavyko jo nužudyti. Jį kamavo suvokimas, kad turėjo būti kas nors ar kažkas, kas jo šūvius pavertė niekais.

Nemažiau ir Jonas Paulius II stebėjosi stebuklingu prasilenkimu su mirtimi, ypač gegužės 13 d. datos sutapimu su įvykiu lygiai prieš 60 metų: pirmuoju Dievo Motinos Marijos apsireiškimu Fatimoje. Popiežius šv. Jonas Paulius II vėliau prisipažino, kad per visa tai, kas tą dieną jam įvyko, juto, kad nepaprasta ir atidi motiniška globa buvo galingesnė už mirtiną šūvį. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 12, 13:07