Paieška

Lenta prie Vatikano Generalinio revizoriaus (valstybės kontrolieriaus) tarnybos būstinės Vatikane Lenta prie Vatikano Generalinio revizoriaus (valstybės kontrolieriaus) tarnybos būstinės Vatikane  

Popiežius papildė audito vykdymo taisykles

Vatikano Generalinio revizoriaus (valstybės kontrolieriaus) tarnyba, atsakinga už Šventojo Sosto institucijų finansinį auditą, privalės tęsti darbą taip pat Apaštalų Sosto tarpuvaldžiu, t. y. laikotarpiu nuo vieno pontifikato pabaigos iki kito pradžios.

Tai nustatė popiežius Pranciškus reskripte patikslindamas kai kuriuos Generalinio revizoriaus tarnybos veiklos ir uždavinių aspektus. Apie audito vykdymo klausimus popiežius tarėsi balandžio 24 d. audiencijoje su Valstybės sekretoriumi kardinolu P. Parolinu, kuris po dviejų dienų pasirašė atitinkamą reskriptą, t. y. išrašą iš popiežiaus audiencijos apie joje popiežiaus priimtus sprendimus teisės normų klausimais.

Pažymėtina, kad Apaštalų Sosto tarpuvaldžiu, prasidedančiu po popiežiaus mirties, ar jo nusišalinimo nuo popiežiaus pareigybės (galimi ir kiti atvejai, pvz. nušalinimas dėl rimto neįgalumo ar ligos), Vatikane įsigalioja Vakancijos įstatymas. Pagal jį, visi kurijos vadovai ir nariai, su keliomis aiškiai apibrėžtomis išimtimis, nustoja eiti pareigas, o jų vykdymą laikinai užtikrina jų pavaduotojai – kurijos dikasterijų sekretoriai.

Pagal Generalinio revizoriaus tarnybos statutą, jos struktūroje nėra sekretoriaus. Valstybės sekretorius P. Parolinas balandžio 26 d. reskripte pažymi, jog popiežius audiencijoje nurodė, kad generalinio revizoriaus tarnyba tęstų administracines pareigas Apaštalų Sosto tarpuvaldžiu ir kad toliau vykdytų kontrolės funkcijas Kardinolo kamerlingo, kuriam Vakancijos įstatymas suteikia einamųjų reikalų valdytojo pareigybę, priežiūroje.

Be to, reskriptu papildytas Generalinio revizoriaus tarnybos statuto straipsnis apie priimtų pareiškimų dėl galimų pažeidimų tyrimą ir išvadų perdavimą atitinkamoms valdžios struktūroms. Pagal 2022 m. įsigaliojusios apaštališkosios konstitucijos Praedicate Evangelium normas, kurios nuo dabar bus įrašytos į tarnybos statutą, Generalinis revizorius tyrimų išvadas pristato Ekonomikos sekretoriato prefektui ar, esant reikalui, taip pat Ekonomikos tarnybos kardinolui koordinatoriui. Bet kuriuo atveju, esant prielaidoms, kad pareiškimai galimai pagrįsti, Generalinis revizorius privalo informuoti Šventojo Sosto teisingumo institucijas, pažymima reskripte. Jis įsigalios jo tekstą paskelbus oficialiuose Šventojo Sosto leidiniuose.

Generalinio revizoriaus tarnyba Vatikane yra palyginti nauja. 2014 m. ją įsteigė ir laikui bėgant jos uždavinius išplėtė popiežius Pranciškus. Tarnyba yra savarankiška, nepriklausomai vykdo Šventojo Sosto ir Vatikano institucijų finansinį auditą. Vatikanui prisidėjus prie 2005 m. JT parengto Meridos susitarimo dėl kovos su korupcija, Šventojo Sosto Generalinio revizoriaus tarnyba nuo 2016 m. taip pat atlieka kovos su korupcija institucijos vaidmenį. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 26, 15:38