Paieška

Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos sesijos nariai susitiko su popiežiumi Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos sesijos nariai susitiko su popiežiumi  (Vatican Media)

Nepilnamečių apsauga: rengiamos atnaujintos gairės

Gegužės 6-ąją baigėsi tris dienas trukusi Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenarinės sesijos darbai. Dieną anksčiau jos dalyvius priėmė popiežius Pranciškus.

Plenarinės sesijos programa apėmė daug darbų, susijusių su įvairiomis sritimis, nuo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo prevencijos, greitesnio reagavimo ir nusikaltusiųjų baudimo iki Komisijos statuso bei visuotinių gairių atnaujinimo.

2011 metais Tikėjimo mokymo kongregacija parengė bendras gaires, kaip reaguoti į seksualinio išnaudojimo atvejus bažnytinėje aplinkoje ir juos spręsti. Pasaulio vyskupijos buvo paprašytos šias gaires adaptuoti savo kontekste. Tačiau nuo to laiko buvo priimta dešimtys mažesnių ir didesnių pakeitimų ar patikslinimų, reaguojant į patirtį ir rekomendacijas. 2019 metų gegužės 7-ąją paskelbtas motu proprio Vos Estis Lux Mundi, kuris susumavo daugelį iš jų. Dabartiniame Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenariniame suvažiavime diskutuota apie naują bendrųjų gairių redakciją. Taip pat 2023 gegužės–rugsėjo mėnesiais bus vykdomos viešos konsultacijos dėl šių gairių.

„Reikia ir toliau stengtis tobulinti dvasininkų ir vienuolių elgesio gaires ir standartus. Tikiuosi gauti informaciją apie šias pastangas ir metinę ataskaitą apie tai, kas, jūsų manymu, veikia gerai, o kas – ne, kad būtų galima atlikti atitinkamus pakeitimus“, – penktadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus.

Nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimo darbotvarkėje kalbėta apie pačios Komisijos pastarųjų mėnesių darbą nauja sudėtimi, apie rengiamą penkerių metų strateginį planą ir kasmetinę ataskaitą. Komisijos plenarinio suvažiavimo dalyviai aplankė kitas Šventojo Sosto institucijas, ypač tas, su kuriomis gali tekti bendradarbiauti. Šiuo požiūriu svarbus neseniai pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Evangelizavimo dikasterija, veikiančia ir tolimuose bei nuošaliuose pasaulio regionuose.  

Buvo peržiūrėti Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos kontaktai su vyskupijomis, siekiant joms padėti tinkama prevencija arba geru teisingumo vykdymu, diegti specialias pareigybes ir biurus vyskupijose, kurių tikslas yra padėti aukoms įteikti skundą ir gauti pagalbą.

Galiausiai kalbėta apie Komisijos funkcijas pagal 2022 metų kovo mėnesį paskelbtos Romos Kurijos konstitucijos apibrėžimą, išplėtusį Komisijos mandatą.

Nepilnamečių apsaugos komisijos pranešime priduriama, kad vieno JAV katalikiško fondo padedama Komisija galėjo pasamdyti bendradarbius, kurie padės įgyvendinti jos mandatą kraštų Bažnyčiose. (RK / Vatican News)

2023 gegužės 06, 13:59