Paieška

Aleksandrijos patriarchas ir Romos vyskupas Aleksandrijos patriarchas ir Romos vyskupas  (Vatican Media)

Koptų popiežius: jei būsime tikri krikščionys, pasaulis bus žmoniškesnis

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavęs Koptų Ortodoksų Bažnyčios Aleksandrijos patriarchas Tavadrosas II, kreipdamasis į popiežių Pranciškų ir bendrosios audiencijos dalyvius, dėkojo už bičiulystę ir kalbėjo apie visų krikščionių pareigą kartu liudyti Kristaus meilę dabartinio pasaulio žmonėms.

Aleksandrijos popiežius visų pirma pasveikino popiežių Pranciškų neseniai sukakusių jo išrinkimo Romos vyskupu dešimtųjų metinių proga. Jis taip pat paminėjo jų pirmąjį susitikimą, įvykusį prieš 10 metų per Šv. Petro aikštėje vykusias popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios iškilmes. Šią dieną, gegužės 10-ąją, taip pat sukanka 50 metų Aleksandrijos patriarcho popiežiaus Šenudos III vizito pas Romos vyskupą popiežių Paulių VI, per kurį užsimezgė bičiuliški abiejų Bažnyčių santykiai. Popiežius Tavadrosas taip pat paminėjo popiežiaus Pranciškaus vizitą Egipte 2017 m.

Svečias priminė, kad jo gimtojoje šalyje Egipte Kristų skelbė evangelistas Morkus, o jo katedra Aleksandrijoje yra vienas seniausių krikščionybės židinių pasaulyje. Patriarchas paminėjo ir visiems krikščionims brangius didžiuosius Egipto šventuosius – Antaną Atsiskyrėlį, Makarijų ir Pachomijų.

Žvelgdamas į Šv. Petro aikštę, Aleksandrijos popiežius tęsė: „Esu čia, vietoje, kur pamokslavo apaštalai Paulius ir Petras, ir džiaugiuosi galėdamas susitikti su jumis šioje didingoje aikštėje. Žiūriu į aikštę supančias kolonas ir prisimenu Dievo pažadą Filadelfijos bendruomenei: „Nugalėtoją aš padarysiu šulu savo Dievo šventovėje“ (Apr 3, 12). Prašau jūsų visų tvirtai laikytis šio pažado, nugalėti pasaulio blogį su visomis jo pagundomis, kaip mus mokė mūsų tėvai, ir gyventi pagal mums tenkančią atsakomybę, gyventi kaip švelnus Kristaus prisilietimas šiame pasaulyje ir liudyti jo taiką“. Jei krikščionys sugebės visada sekti Kristaus pavyzdžiu, pasaulis bus žmoniškesnis ir taikesnis. „Melskime taikos, pranokstančios bet kokius mūsų apsiskaičiavimus, melskime, kad ji taptų tautų ir jų vadovų prioritetu, kad kuo ji greičiau ateitų ir visur įsiviešpatautų“, – kalbėjo Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovas. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 10, 12:01