Paieška

Popiežius Pranciškus ir Koptų patriarchas Tawadrosas II Popiežius Pranciškus ir Koptų patriarchas Tawadrosas II 

Į bendrosios audiencijos dalyvius kreipsis du popiežiai

Gegužės 10 dieną į bendrosios audiencijos dalyvius Šv. Petro aikštėje kreipsis du popiežiai – kaip įprasta, popiežius Pranciškus ir Tawadrosas II, Egipto koptų ortodoksų Bažnyčios patriarchas, kuriam taip pat tradiciškai taikomas popiežiaus titulas.

Krikščionių vienybės dikasterijos pareigūnas t. Hyacinthe’as Destivelle’is OP interviu agentūrai I.Media pateikė platesnį koptų patriarcho vizito Romoje kontekstą. Jis yra skirtas paminėti 50 metų sukaktį nuo pirmojo Romos popiežiaus ir koptų patriarcho susitikimo bei švęsti koptų ir katalikų draugystės dieną. Galima priminti, kad katalikų ir koptų bendruomenių keliai nutolo po Chalkedono Susirinkimo ir per penkiolika šimtmečių jų vyriausiųjų ganytojų susitikimai nevyko.

Kaip pažymi dominikonas Hyacinthe’as Destivelle’is OP, santykiai atšilo per Vatikano II Susirinkimą, į kurį buvo pakviesti koptų stebėtojai, ir ypač po jo, kai koptų patriarchas Kirilas IV pakvietė Paulių VI į Kairą dalyvauti naujos katedros inauguracijoje. Paulius VI negalėjo nuvykti į Egiptą, bet ta proga grąžino šv. Morkaus, kurį koptai ortodoksai laiko savo Bažnyčios steigėju, relikvijas, IX amžiuje venecijiečių pirklių atgabentas į Italiją.

Koptų patriarcho ir popiežiaus susitikimas įvyko 1973 metais, kai Kirilo IV įpėdinis Shenouda priėmė Pauliaus VI kvietimą apsilankyti Romoje. Ta proga buvo pasirašyta kristologinė deklaracija, išsprendusi nuo Chalkedono Susirinkimo buvusį nesutarimą, žeidusį, beje, ne vien santykius su koptais, bet ir su kitomis Rytų Bažnyčiomis. 

Pasak Krikščionių vienybės dikasterijos pareigūno, bendra 1973 m. deklaracija pabrėžė, kad katalikų ir koptų tikintieji taip pat tiki į Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Šis istorinis susitarimas vėliau tapo pavyzdžiu ryšių atgaivinimui su kitomis Bažnyčioms – Sirijos, Armėnijos, sirų-malankarų. 

T. Hyacinthe’as Destivelle’is OP taip pat priminė, kad tai nėra pirmasis Pranciškaus ir Tawadroso II susitikimas Romoje: 2013 metų gegužę pastarasis jau buvo atvykęs į Amžinąjį miestą. Abu popiežiai buvo neseniai išrinkti, tai buvo pirmoji koptų patriarcho kelionė už Egipto ribų. Jos metu buvo paminėta 40 metų sukaktis nuo pirmojo popiežiaus ir koptų patriarcho susitikimo bei nuspręsta kartu minėti bendros draugystės dieną, keistis sveikinimo žiniomis.

2017 metais popiežius Pranciškus nuvyko į Kairą. Šio vizito metu pasirašyta bendra sielovadinė deklaracija, kurios dėmesio centre – abipusis krikšto pripažinimas ir mišrios santuokos. Susitarta, kad nebebus siekiama pakartotinio koptų arba katalikų tikinčiųjų krikšto.

Tai, kad gegužės 10-ąją koptų patriarchas kreipsis į bendrosios audiencijos dalyvius, pasak dominikono, yra naujas dalykas. Galima pažymėti, kad 2008 metais šalia Benedikto XVI bendrojoje audiencijoje sėdėjo armėnų katalikosas Karekinas II, tačiau viešai į susirinkusiuosius jis nesikreipė.

Gegužės 11-ąją įvyks popiežiaus ir patriarcho susitikimas, kurio metu bus sakomos kalbos. Kaip žinia, popiežiui Pranciškui yra brangi kraujo ekumenizmo tema, o Koptų Bažnyčią galima pagrįstai vadinti kankinių Bažnyčia. Pakanka atsiminti 2015 metais Libijoje ISIS nužudytus koptų krikščionių kankinius. Po susitikimo abiejų Bažnyčių vyresnieji melsis Vatikano rūmų Redemptoris Mater koplyčioje. Svarbi diena bus, pasak t. Hyacinthe’o Destivelle’io OP, gegužės 14-oji, kai koptų patriarchas pirmą kartą vadovaus Eucharistijos liturgijai pagal savo apeigas popiežiaus katedroje – Šv. Jono Laterane bazilikoje. Žinant, kad Italijoje yra didelė koptų diasporos bendruomenė, siekianti 100 000 asmenų, galima tikėtis gausaus dalyvavimo.

„Tawadrosas II nuo pat savo kaip patriarcho tarnystės pradžios daug nuveikė krikščionių santykių Egipte labui. Jo vadovaujama Bažnyčia sudaro apie dešimt procentų Egipto gyventojų ir jai priklauso kone 10 mln. tikinčiųjų. Kalbant apie skaičius, ji yra didžiausia Artimuosiuose Rytuose. Tawadrosas įsteigė (Egipte) Ekumeninę Bažnyčių tarybą, kuriai pirmininkaujama rotacijos tvarka. 2013 m. jis dalyvavo intronizuojant katalikų patriarchą Sidraką, o to niekada anksčiau nebuvo įvykę. Tai rodo jo atvirumą katalikams koptams, kurių yra tik keli šimtai tūkstančių“, – pastebi t. Hyacinthe’as Destivelle’is OP. (RK / Vatican News)

2023 gegužės 04, 14:36