Paieška

Luchano Švč. M. Marija (Argentina) Luchano Švč. M. Marija (Argentina) 

Vatikanas įsteigė Observatoriją Marijos apsireiškimams tirti

Popiežiškojoje tarptautinėje M. Marijos akademijoje įsteigta Observatorija Marijos apsireiškimams ir su Dievo Motina susijusioms mistinėms apraiškoms tirti.

Observatorijos tikslas – analizuoti ir išaiškinti visokių rūšių apsireiškimus, įskaitant pasirodymus, ašarojimus, vidinius šauksmus, stigmas ir kitokias mistines apraiškas, įvykstančias dabar ar įvykusias praeityje, dėl kurių autentiškumo ligi šiol nepasisakė atitinkamos bažnytinės institucijos.

Observatorijoje veiks du skyriai – administracinis ir mokslinis. Ateityje bus steigiami nacionaliniai skyriai. Pirmas Obervatorijos posėdis įvyks jau balandžio 15 d. Popiežiškosios tarptautinės M. Marijos akademijos būstinėje Popiežiškajame „Antonianum” universitete Romoje.

Popiežiškoji tarptautinė M. Marijos akademija yra Šventojo Sosto institucija, kuriai pavesta plėsti autentišką marijinį dvasingumą per mariologijos mokslų plėtrą, ypač per periodiškai rengiamus tarptautinius kongresus. Akademijai, kaip tarptautinei institucijai, pavesta koordinuoti mariologijos studijas visame pasaulyje, taip pat skatinti tarpkultūrinį, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 14, 15:15