Paieška

Šventojo Sosto ir Vietnamo delegacijų susitikimas Šventojo Sosto ir Vietnamo delegacijų susitikimas  (Thanh Hai, Truong Duy/VNA)

Šventasis Sostas ir Vietnamas. Vis arčiau diplomatinių santykių užmezgimo

Šventojo Sosto ir Vietnamo delegacijos per penktadienį, kovo 31 d., Vatikane įvykusį susitikimą pritarė, kad būtų paskirtas Vietname reziduojantis popiežiaus atstovais.

Vietnamo delegacijai vadovavo Užsienio reikalų viceministrė Le Thi Thu Hang, Šventojo Sosto delegacijai – Valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus pasekretoris monsinjoras Mirosławas Wachowskis.

Kaip rašoma po susitikimo paskelbtame oficialiame pranešime, buvo pasikeista nuomonėmis apie dabartinę Vietnamo ir Šventojo Sosto santykių stadiją ir apie Katalikų Bažnyčios Vietname situaciją. Dar kartą buvo patvirtintas įsipareigojimas užtikrinti Bažnyčios veikimo laisvę įstatymų numatytose ribose ir galimybę vykdyti misiją visos visuomenės labui. Katalikų bendruomenės nariai Vietname, vadovaudamiesi Bažnyčios mokymu, siekia būti gerais katalikais ir gerais piliečiais. Taip pat buvo apžvelgta dvišalių santykių plėtojimo srityje pasiekta pažanga, apie kurią liudija reguliarūs ryšiai ir konsultacijos, keitimasis aukšto lygio delegacijomis ir dažni nereziduojančio popiežiaus atstovo vizitai Vietname. Kalbant apie galimybę paskirti reziduojantį popiežiaus atstovą Vietname, abi šalys iš esmės tam pritarė.

Oficialūs Šventojo Sosto kontaktai su Vietnamo vyriausybe buvo užmegzti prieš daugiau kaip trisdešimt metų, kai šalyje pradėjo laisvėti visuomenės gyvenimas. Per pastarąjį laiką buvo išspręsta daug klausimų, susijusių su Bažnyčios gyvenimu ir religijos laisve. Į dvišalių Šventojo Sosto ir Vietnamo valdžios kontaktų darbotvarkę buvo įrašytas ir diplomatinių santykių užmezgimas. 2011 m. buvo paskirtas popiežiaus asmeninis atstovas Vietname – šios pareigos buvo suteiktos Singapūre reziduojančiam nuncijui. Tikimasi, kad netolimoje ateityje bus galima užmegzti oficialius diplomatinius santykius. 

Vietnamo istorija siekia IV amžių prieš Kristų. Dabartinio Vietnamo teritoriją valdė vietinės dinastijos, taip pat kinai ir kaimyninio Siamo valdovai. XIX amžiuje Vietnamas tapo Prancūzijos kolonija. Antrojo pasaulinio karo metais Vietnamo teritoriją buvo okupavusi Japonija. Po karo šalis vėl grįžo prancūzų žinion, tačiau jau 1945 m. buvo sukurta nepriklausoma Vietnamo valstybė. Iškart po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo pilietinis karas tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos remiamų komunistų, valdančių šiaurinę dalį, ir Prancūzijos remiamų pietų. 1954 m. pasirašyta taikos sutartimi šalis buvo padalinta į dvi savarankiškas valstybes – Šiaurės Vietnamą ir Pietų Vietnamą. Tačiau jau 1957 m. parsidėjo naujas karas, kuris, nepaisant JAV intervencijos, 1975 m. baigėsi komunistų pergale. Devintojo dešimtmečio pabaigoje pasaulyje žlungant komunistų režimams, ir Vietname prasidėjo socialinio ir ekonominio gyvenimo reformos.

Pirmieji katalikų misionieriai į Vietnamą atvyko XVI amžiuje, tačiau savarankiška Katalikų Bažnyčios hierarchija buvo įkurta tik 1960 m., kai Vietnamas buvo padalintas. Normalus vyskupijų tinklas buvo sukurtas praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, kai prasidėjo dvišalės Šventojo Sosto ir Vietnamo derybos. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 01, 15:56