Paieška

S. Helen Alford OP paskirta Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pirmininke S. Helen Alford OP paskirta Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pirmininke  (Vatican Media)

Popiežiškajai akademijai pradėjo vadovauti dominikonė iš Anglijos

Nuo balandžio pradžios Popiežiškajai socialinių mokslų akademijai pradėjo vadovauti vienuolė dominikonė Helen Alford OP iš Anglijos, daug dėmesio skyrusi verslo etikai ir socialinei atsakomybei, šiose pareigose pakeitusi italų ekonomistą Stefano Zamagni.

1964 gegužės 1 d. Londone gimusi H. Alford Kembridžo universitete apsigynė bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius inžinerijos ir aukštųjų technologijų studijų srityse, kurį laiką darbavosi keliose pramonės įmonėse. 1994 metais tapo Šv. Kotrynos Sienietės kongregacijos, priklausančios dominikonų šeimai, nare ir pradėjo domėtis etikos studijomis. Ilgainiui gilindamasi į Bažnyčios socialinę doktriną, parengė ir dėstė studijų programas apie verslo, įmonių, finansų socialinę atsakomybę, ypač Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete „Angelicum“ Romoje. 2001 metais išrinkta šio universiteto socialinių mokslų fakulteto dekane ir vėliau kelis kartus perrinka toms pačioms arba vicedekanės pareigoms. 2017–2021 metų laikotarpiu buvo išrinkta „Angelicum“ universiteto rektore. Įvairių straipsnių, knygų ar knygų skyrių autorė s. Helen Alford OP taip pat yra viena iš „Bažnyčios socialinės doktrinos žodyno apie naujus XXI amžiaus dalykus“ kuratorių.

Nuo 2004 metų s. H. Alford OP eina Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos, šiandien prijungtos prie Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos, konsultantės pareigas. 2020 rugsėjį popiežiaus Pranciškaus buvo paskirta Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos tikrąja nare, o nuo 2023 metų balandžio 1-osios – ir jos pirmininke. (RK / Vatican News)

2023 balandžio 04, 15:21