Paieška

Kanonų teisės kodeksas Kanonų teisės kodeksas 

Popiežiaus potvarkis dėl iš vienuolijų pašalintų asmenų apeliacijų

Siekdamas užtikrinti aiškesnes ir veiksmingesnes teisines garantijas asmenims, kurie yra pašalinami iš pašvęstojo gyvenimo institutų, popiežius Pranciškus nusprendė prailginti terminą, per kurį jie gali pateikti apeliaciją kompetentingai institucijai.

Verbų sekmadienį, balandžio 2 d., pasirašytu ir balandžio 3 d. paskelbtu motu proprio popiežius iš dalies pakeičia kanonų teisės kodekso 700 kanoną ir Rytų Bažnyčių kanonų kodekso  501 kanoną.

Iki dabar lotynų apeigų Katalikų Bažnyčioje galiojančios normos numatė, kad dekrete dėl pašalinimo iš vienuolijos turi būti nurodyta, jog iš vienuolijos pašalinamas asmuo turi teisę teisę per dešimt dienų nuo dekreto gavimo apskųsti jį kompetentingai institucijai. Tuo tarpu Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksas numatė penkiolikos dienų terminą, per kurį buvo galima pateikti apeliaciją. Popiežiaus Pranciškaus įsitikinimu, šie terminai nepakankamai užtikrina asmens teisių apsaugą, dėl to jis nusprendė apeliacijos pateikimo terminą pratęsti iki trisdešimties dienų.

Savo sprendimą popiežius grindžia principu, kurį 1967 m. spalio mėn. patvirtino Vyskupų sinodas, peržiūrėdamas kanonų teisės kodeksą. Tąkart buvo pabrėžta, kad kodeksas privalo deramai garantuoti kiekvieno asmens teisių apsaugą. Šis principas, rašo popiežius, niekada nenustojo galios, užtikrindamas kiekvieno asmens teisių apsaugą. Į jį turi atsižvelgti visa Bažnyčios teisinė sistema. Naujos popiežiaus paskelbtos normos, susijusios su iš vienuolijų pašalinamų asmenų teise pateikti apeliaciją, įsigalios š. m. gegužės 7 d. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 03, 15:05