Paieška

Popiežius Budapešte 2021 m. Popiežius Budapešte 2021 m. 

Kard. P. Parolinas: lankydamas Vengriją popiežius galvos ir apie Ukrainą

Popiežiaus Pranciškaus trijų dienų vizito Vengrijoje išvakarėse, ketvirtadienį, valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas davė interviu Vatikano radijui.

Ši kelionė bus vengrams duoto pažado išpildymas, sakė kardinolas, primindamas, kad popiežius Pranciškus prieš pusantrų metų, 2021 m. rugsėjį, buvo nuvykęs į Budapeštą, kur dalyvavo Tarptautinio eucharistinio kongreso uždaryme. Tą kartą išvykdamas popiežius pažadėjo sugrįžti. Dabar popiežius keliauja susitikti su Vengrijoje gyvenančia Dievo tauta ir šalies visuomene.

Kardinolas paaiškino, kad šiam vizitui buvo pradėta rengtis dar prieš karo Ukrainoje pradžią, tad karo sukelta situacija nebuvo šią kelionę surengti paskatinusi priežastis, tačiau, kaip žinoma, besitęsianti tragedija labai slegia popiežiaus širdį ir jis tikrai nepraleis progos kalbėti apie taiką.

Kitas klausimas, kuris greičiausiai atsispindės popiežiaus kalbose, – tai tai migracijos krizė: tiek migrantai, keliaujantys vadinamuoju Balkanų keliu, tiek karo pabėgėliai iš Ukrainos. Šiuo metu Europoje išgyvename didžiausią pabėgėlių krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, sakė kardinolas. Daugiau kaip 8 mln. ukrainiečių atvyko į Europos Sąjungos teritoriją. Vengrija šioje situacijoje pažadėjo neuždaryti savo sienų žmonėms, bėgantiems nuo karo Ukrainoje. Per Vengriją perėjo daugiau kaip 4 mln. žmonių. Ir nors jų Vengrijoje liko nedaug – skelbiama, kad tik maždaug 35 000 – vietos Katalikų Bažnyčia, visų pirma per „Caritas“, taip pat padedama vyriausybės, padarė viską, kad tuos žmones priimtų ir jais pasirūpintų. Tačiau kartu Bažnyčia su dideliu susirūpinimu seka padėtį prie Vengrijos ir Serbijos sienos. Pasak kardinolo, tie žmonės, negalintys kirsti Vengrijos sienos, tai ne tik Vengrijos, bet ir visų regiono šalių problema. Visa Europa turi rasti būdą, kaip prisiimti atsakomybę už tuos žmones. Tai, žinoma, apima ir pastangas padėti žmonės neemigruoti, pasilikti savo kilmės šalyse, sudaryti jiems sąlygas taikiai ir saugiai gyventi, kad jie nebūtų priversti bėgti ir ieškoti taikos, saugumo ir darbo užsienyje.

Kalbėdamas apie Vengrijos krikščioniškąją tradiciją, kardinolas paminėjo šioje šalyje gimusius šventuosius – Martyną, Steponą, Elžbietą. Buvo paminėtas ir neseniai, ateistinio režimo valdymo metais, vengrų duotas herojiškas tikėjimo liudijimas. Kaipgi neprisiminti herojiško kardinolo Jozsefo Mindszenty, sakė kardinolas P. Parolinas.

Dabar popiežius Pranciškus atvyksta pas vengrų katalikų bendruomenę, kad ją padrąsintų būti džiugia, misionieriška Bažnyčia. Pasak kardinolo, šios kelionės motto „Kristus yra mūsų ateitis“ yra labai artimai susijęs su prioritetiniais popiežiaus Pranciškaus pontifikato tikslais – skatinti misionierišką veiklą, skelbti Bažnyčios, išeinančios į pasaulį liudyti Evangelijos, grožį. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 27, 15:10