Paieška

Ikonų paroda Vatikane apie Kristų, Ukrainą, mirtį ir pergalę

Popiežius palaimino Kristaus kančios ikonas iš Ukrainos, į kurias įkomponuotos Ukrainoje numestų rusų bombų skeveldros. Lvivo dailės akademijos kūriniai Didžiosios savaitės dienomis išstatyti popiežiaus namų koplyčioje Šv. Mortos namuose Vatikane. Ikonų paroda „Arma Christi“ po Velykų keliaus po pasaulį.

Ikonose metaforiškai rodomi Kristaus kančios simboliai yra Rusijos Ukrainoje numestų bombų skeveldros. Jų yra kiekvienoje Kristaus kančios sceną vaizduojančioje ikonoje:  „Tai, kas šiandien mus žudo ir sužeidžia, įkomponuota į šventąsias ikonas“, – pažymėjo Vatikano radijui Vasylis Kosivas, Lvivo dailės akademijos rektorius.

Pavyzdžiui, rusiškų bombų skeveldros paverstos nukryžiuoto Jėzaus kūno – rankų, kojų ir šono – žaizdomis.

Ikonas kūrė akademijos sakralinės dailės katedros studentai ir dėstytojai. Jie savo kūrinius, iš viso 18 ikonų, asmeniškai pristatė popiežiui praėjusį trečiadienį, kovo 29 d., per bendrąją audienciją.

Pranciškui ikonos paliko gilų įspūdį

„Popiežius jas visas palaimino, o ant vienos padėjo savo parašą. Jis buvo akivaizdžiai sujaudintas. Tai buvo galima pajusti. Jis skyrė daug laiko ikonoms, pirštais lietė ir glostė bombų skeveldras. Jo gestai sujaudino ir mus“, – pasakojo akademijos rektorius.

„Skeveldros ikonose yra stipri metafora ir stiprus simbolis. Jos yra mirties įrankiai, tačiau, kaip Jėzaus kryžius, jos kartu yra ir pergalės simbolis. Mes žinome, kad nugalėsime, kad pergalė ir Tiesa yra mūsų pusėje. Ir norime, kad ši žinia būtų  suaktualinta, t. y. kad tai nėra tiktai kažkas, kas įvyko prieš 2000 metų, bet įvyksta dabar. Jie mus žudo, sužeidžia, bet mes nugalėsime“, – kalbėjo akademijos rektorius V. Kosivas, pristatydamas Arma Christi parodą Vatikane. Beje, jis pažymėjo, kad Lvivo dailės akademijos sakralinės dailės katedros studentai mokosi ir teologijos. Apie tai liudija jų sukurtos ikonos.

Kultūros frontas kare yra tapęs egzistenciniu

Rektorius pasakojo Vatikano radijui, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą buvo šokas visiems, taip pat akademijos bendruomenei. Ji išgyveno kūrybinę krizę – kaip galima kurti karo metu?! Daugelis iš beviltiškumo sudėjo rankas. Tačiau pradinis išgąstis praėjo: menininkai suvokė turį uždavinį – jų menas yra įrankis ir kartu ginklas, galinga bendravimo priemonė. Anot rektoriaus, kultūros frontas šiame kare yra tapęs egzistenciniu.

„Šis karas yra dėl Ukrainos kultūros. Putino karo argumentuose pirmoje eilėje klausiama apie Ukrainos kultūrą: ar tokia iš viso yra? Ar apskritai yra savita ukrainiečių kultūra, kalba, tapatybė? Mes puikiai suprantame, kad kultūra yra labai svarbi fronto linija, kurioje turime išgyventi, turime išlikti. Būtent ši jėga ir misija padeda įveikti šiuometines kliūtis, ji veikia ne tik kaip savotiška psichoterapinė pagalba, bet yra svarbi ir ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje“, – samprotavo Lvivo dailės akademijos rektorius.

Ikonų paroda Arma Christi iš Vatikano apkeliaus keletą Italijos vietovių, paskui keliaus iš Europos į užjūrio kraštus, įskaitant Argentiną. Ši paroda yra proga paliudyti solidarumą Ukrainai aukomis: jos skiriamos akademijos veiklai remti karo metu ir iš karo zonos priimamiems studentams išlaikyti, praneša Vatikano radijas. (SAK / Vatican News)

 

2023 balandžio 04, 13:58