Paieška

2022.08.30 Arcivescovo dell'archidiocesi di Tabora,Tazania Mons. Paul Ruzuko alla messa dei giovani

Į Tanzaniją sugrįžta buvęs Evangelizavimo dikasterijos sekretorius

Buvęs Evangelizavimo dikasterijos sekretorius arkivyskupas Protase Rugambwa po tarnystės Romos kurijoje sugrįžtą į gimtąją Tanzaniją. Popiežius jį paskyrė Taboros arkivyskupo koadjutoriumi.

63 m. arkivyskupas gimė Tanganikoje, anuomet Britų imperijos kolonijoje, dabar Tanzanijos Respublikoje, Rytų Afrikoje. 1990 m. Dar es Salame, anuomet Tanzanijos sostinėje, popiežius šv. Jonas Paulius II jį įšventino kunigu. Nuo tada Taboros arkivyskupas koadjutorius tarnavo tiek Tanzanijos vyskupijose, tiek Romos kurijoje. Popiežius Benediktas XVI Tautų evangelizavimo kongregacijoje dirbusį kun. Protase Rugambwa paskyrė Kigomos vyskupu Tanzanijoje, o 2012 m., birželio mėnesį – Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretoriaus pavaduotoju ir kongregacijos, dabar dikasterijos, sudėtyje veikiančių Popiežiškųjų misijų draugijų pirmininku. Vėliau popiežius Pranciškus dvasininką iš Tanzanijos paskyrė kongregacijos pagrindiniu sekretoriumi, o dabar jam pavedė naują misiją gimtinėje – P. Rugambwa netrukus galės pakeisti ganytojo pareigose 75 metų amžiaus Taboros arkivyskupą metropolitą Paulą Runangazą Ruzoką. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 18, 15:42