Paieška

„Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klausosi” (Lk 1,50) „Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klausosi” (Lk 1,50) 

2023 m. Pasaulinės senelių ir senolių dienos tema

Sekmadienį, liepos 23 d., minima III Pasaulinė senelių ir senolių diena. Popiežius parinko dienos temą, kurią balandžio 13 d. paskelbė Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija.

„Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klausosi” (Lk 1,50). Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija pažymėjo komunikate, kad šioje pasaulinės dienos temoje išreikštas sąryšis su Pasaulio Jaunimo Dienomis (PJD), kurios įvyks praėjus tik savaitei nuo Senelių dienos, rugpjūčio 1–6 d., Lisabonoje, Portugalijos sostinėje.

PJD tema, kurią taip pat parinko pats popiežius – „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39) – kalba apie Marijos sutikimą būti įsikūnijusio Dievo gimdytoja, apie jos Dievo angelui ištartą „Tebūnie!“ ir išskubėjimą pas savo senolę giminaitę Elžbietą. Marija Dievo šlovinimo giesmėje „Magnificat“ iškalbiai liudija jaunimo ir senolių sąjungos jėgą.

Popiežius Pasaulinės senelių ir senolių dienos proga vadovaus Mišioms Šv. Petro bazilikoje. Jis kviečia viso pasaulio parapijas, vyskupijas, bažnytinius judėjimus ir bendruomenes švęsti šią dieną savajame pastoraciniame kontekste, pažymėjo Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 13, 13:42