Paieška

Vatikanas Vatikanas 

Vatikano institucijų vadovai mokės nuomos mokestį

Atsižvelgdamas į ekonominės padėties rimtumą, popiežius panaikino normas, leidžiančias nemokamai ar lengvatinėmis sąlygomis naudotis Šventojo Sosto institucijoms priklausančiu nekilnojamuoju turtu.

Apie tokį savo sprendimą popiežius Pranciškus pranešė vasario 13 d. suteikęs audienciją Ekonomikos sekretoriato prefektui Maximino Caballero Ledo. Popiežiaus sprendimas buvo paskelbtas audiencijos reskripto forma.

Norma taikoma Šventajam Sostui priklausančiuose nekilnojamojo turto objektuose gyvenantiems kardinolams, Romos Kurijos dikasterijų prefektams, sekretoriams ir pasekretoriams bei jiems prilygstantiems kitiems vadovaujamas pareigas einantiems asmenims, taip pat Romos Rotos tribunolo teisėjams. Institucijos, kurioms priklauso nekilnojamasis turtas, turės taikyti vadovaujamas pareigas einantiems asmenims tokius nuomos įkainius, kurie yra taikomi kitiems asmenims, dirbantiems Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės institucijose. Vienodus įkainius turės taikyti ir svečių namai, kuriuose gyvena minėtus vadovaujamus postus užimantys asmenys.

Naujos normos nebus taikomos atgaline data. Prieš jų paskelbimą sudarytos sutartys nebus keičiamos iki jų galiojimo pabaigos. Tačiau nuomos sutartys bus atnaujinamos ir pratęsiamos laikantis naujų taisyklių. Bet kokias išimtis nuo naujos tvarkos gali suteikti tik popiežius. (jm / Vatican News)

2023 kovo 01, 12:59