Paieška

Jeruzalės Šv. Kryžiaus bazilika Romoje Jeruzalės Šv. Kryžiaus bazilika Romoje 

Šv. J. Bosko draugijos kunigas ir penkios moterys pripažinti Bažnyčios garbingaisiais

Garbingaisiais pripažintų Dievo tarnų ir tarnaičių vardus paskelbė Šventųjų skelbimo dikasterija po popiežiaus audiencijos ketvirtadienį, kovo 23 d., jos prefektui kard. M. Semeraro.

Garbingųjų vardas suteiktas penkioms Dievo tarnaitėms ir Dievo tarnui italui kun. C. Crespi Croce (1891–1982) užbaigus tyrimus dėl jų krikščioniškų dorybių herojiškumo. Nuo dabar jų šventumo bylose bus svarstomi patirtų malonių liudijimai, kaip ženklai, galimai atveriantys kelią juos skelbti palaimintaisiais.

Trys moterys yra vienuolės: anglė brigitietė sesuo Florence Kate (1892–1941), italė Jėzaus ir Marijos švenčiausiųjų širdžių misionierių sesuo Amelia Rossi (1890–1945) ir portugalė iš Funčalio, Jėzaus Švč. Širdies ligoninių kongregacijos sesuo Eliza de Jesus (1897–1963). Kitos dvi garbingosios Dievo tarnaitės yra pasaulietės: XV–XVI a. sandūroje Ispanijoje gyvenusi šeimos motina Teresa de Alvarado (1456–1529) ir XIX a. Italijoje gyvenusi Marija Dominyka Lazzeri (1815–1848). (SAK / Vatican News)

2023 kovo 23, 10:41