Paieška

Mečetė Omane Mečetė Omane  (AFP or licensors)

Katalikų sveikinimai musulmonams, pradėjusiems ramadaną

„Brangūs broliai ir seserys musulmonai, tegul per ramadaną jus lydi gausūs Visagalio palaiminimai, o per pasninko mėnesio pabaigos šventę tepripildo jus džiaugsmas, kylantis iš ištikimybės ir meilės Visagaliui bei visiems, su kuriais gyvenate ir kuriuos sutinkate“, – rašoma Šventojo Sosto Tarpreliginio dialogo dikasterijos sveikinime kasmetinį pasninko mėnesį pradėjusiems viso pasaulio musulmonams.

Penktadienį, kovo 24 d., Vatikane paskelbtame laiške pastebima, kad ramadano mėnuo yra svarbus ne tik musulmonams, bet ir kitas religijas išpažįstantiems jų draugams ir kaimynams. Esamų draugystės ryšių stiprinimas ir naujų mezgimas atveria kelią taikesniam, darnesniam ir džiaugsmingesniam sugyvenimui. Tai iš tiesų atitinka tai, ko Dievas tikisi iš tikinčiųjų ir visų žmonijos šeimos narių.

Žinome, rašoma sveikinimo laiške, kad taikus ir draugiškas sambūvis susiduria su daugybe iššūkių ir grėsmių: ekstremizmu, radikalizmu, ginčais ir smurtu, kuris neretai remiasi ir religiniais motyvais. Šias grėsmes skatina neapykantos kultūra. Todėl reikia ieškoti būdų, kaip tai įveikti. Reikia pripažinti kiekvienam priklausančią teisę į savo specifinę tapatybę. Įtarumą, baimę, diskriminaciją, įžeidinėjimus ir užgauliojimus turi atsverti ir nugalėti pagarba, gerumas, meilė, draugystė, atleidimas, bendradarbiavimas, pagalba visiems, kuriems jos reikia, ir rūpinimasis aplinka, kad mūsų bendri namai būti saugi ir maloni vieta taikiai ir džiugiai gyventi kartu.

Laiške taip pat iškelta jaunosios kartos ugdymo svarba. Negalime užkirsti kelio neapykantos kultūrai ir skatinti meilės ir draugystės kultūrą be sveiko būsimųjų kartų ugdymo visose erdvėse: šeimoje, mokykloje, maldos namuose, žiniasklaidoje ir ypač socialiniuose tinkluose.

„Pasaulis, kuriame viešpatauja teisingumas, taika, brolybė ir gerovė, patinka Visagaliui ir teikia džiaugsmo, todėl Visagalis mus ragina bendromis pastangomis nuoširdžiai jo siekti“, – rašoma katalikų sveikinime ramadaną pradėjusiems musulmonams. (jm / Vatican News)

2023 kovo 24, 13:38