Paieška

H. Zollneris SJ H. Zollneris SJ 

H. Zollneris SJ pasitraukė iš Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija – Šventojo Sosto institucija, atsakinga už išnaudojimo prevenciją bažnytinėje aplinkoje – paskelbė, kad iš jos narių atsistatydino vokietis jėzuitas t. Hansas Zollneris. Jis buvo paskirtas Romos vyskupijos konsultantu nepilnamečių apsaugos klausimais.

Apie kunigo H. Zollnerio atsistatydinimą pranešė Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos primininkas Bostono arkivyskupas kard. Seanas O’Malley. Jis rašo, kad kunigas H. Zollneris buvo komisijos steigiamosios grupės narys, daug prisidėjo prie visų jos programų įgyvendinimo, vedė kursus vyskupams ir vienuolijų vyresniesiems. „Tikimės ir toliau bendradarbiauti su tėvu Hansu, kartu siekdami, kad Bažnyčia taptų saugiais namais visiems“, – rašo kardinolas.

Hansas Zollneris SJ gimė 1966 m. Regensburge. 1990 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Jis laikomas vienu iš pagrindinių seksualinio išnaudojimo prevencijos Romos Katalikų Bažnyčioje ekspertų. T. Hansas Zollneris buvo vienas iš 2012 m. Miunchene įkurto Vaikų apsaugos centro steigėjų. 2015 m. šis centras buvo perkeltas į Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romoje. Nuo 2021 m. šis centras performuotas į antropologijos institutą, kuris užsiima tarpdisciplininėmis studijomis apie žmogaus orumą ir nepilnamečių bei pažeidžiamų asmenų apsaugą.

T. Hansas Zollneris SJ viešai paskelbė, kad jo pasitraukimo iš Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos priežastis – neskaidrios jos veiklos procedūros. (jm / Vatican News)

2023 kovo 30, 08:39