Paieška

Jeruzalė Jeruzalė 

Balandžio 7 d. vyks rinkliava Šventosios Žemės krikščionims remti

Didįjį pentadienį (šiemet tai bus balandžio 7 d.) visame katalikų pasaulyje vyks rinkliava Šventosios Žemės krikščionims remti. Šią kasmetinę rinkliavą 1974 m. įvedė popiežius Paulius VI.

Gavėnios pradžioje, Pelenų trečiadienį, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas arkivyskupas Claudio Gugerotti parašė laišką viso pasaulio vyskupams, primindamas šią kasmetinę solidarumo su Šventosios Žemės krikščionimis iniciatyvą ir prašydamas dosniai juos paremti.

Arkivyskupas savo laiške visų pirma primena siaubingą žemės drebėjimą, nuo kurio neseniai nukentėjo kai kurių Turkijos ir Sirijos regionų gyventojai. Jau daugiau nei dvylika metų Sirijoje trunka karo drama, o dabar dar prisidėjo stiprių žemės drebėjimų sukeltos nelaimės. Vienuolių namai Sirijoje, kaip ir Turkijoje, tapo prieglaudomis namų netekusiems žmonėms.  Arkivyskupas primena, kad krikščioniškosios institucijos visoje Šventojoje Žemėje yra labai svarbūs vilties šaltiniai, nes rūpinasi vaikais, teikia jiems išsilavinimą, padeda motinoms, slaugo senelius ir ligonius, kuria darbo vietas, stengiasi pagerinti vietiniams krikščionims buities sąlygas, kad jie norėtų pasilikti gyventi Šventojoje Žemėje.

Bažnyčia pasklido po visą pasaulį apaštalų skelbimo dėka, rašo Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas. Tačiau Šventojoje Žemėje yra mūsų visų ištakos, ir todėl turime likti vieningi ir solidarūs su savo broliais ir seserimis, kurie ten gyvendami toliau liudija Evangeliją.

Rytų Bažnyčių kongregacija taip pat paskelbė ataskaitą apie praėjusių metų Didžiojo penktadienio rinkliavą Šventosios Žemės krikščionims remti. Pernai per Didžiojo penktadienio rinkliavą surinkta 9 043 319 JAV dolerių.

Šventosios Žemės kustodija gauna 65% rinkliavos sumos, o likusieji 35% atitenka Rytų Bažnyčių dikasterijai, kuri juos naudoja kandidatų į kunigus rengimui, dvasininkų rėmimui, mokslo rėmimui, kultūriniam ugdymui ir subsidijoms įvairioms bažnytinėms institucijoms. Teritorijos, kurios įvairiomis formomis gauna paramą iš šios rinkliavos, yra Jeruzalė, Palestina, Izraelis, Jordanija, Kipras, Sirija, Libanas, Egiptas, Etiopija, Eritrėja, Turkija, Iranas ir Irakas. (jm / Vatican News)

2023 kovo 25, 10:15