Paieška

Šv. Petro bazilikos kupolas Šv. Petro bazilikos kupolas 

Atnaujintos seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimo normos

Šeštadienį, kovo 25 d., buvo paskelbta nauja popiežiaus Pranciškaus dokumento „Vos estis lux mundi“ redakcija.

Šis dokumentas, nurodantis procedūras, kurių privaloma laikytis tiriant seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje atvejus, buvo paskelbtas 2019 m.  Po beveik ketverius metus trukusio bandomojo laikotarpio ir po konsultacijų su vyskupais ir Romos kurijos dikasterijomis dokumentas buvo papildytas ir atnaujintas. Dabar skelbiama jo nauja redakcija įsigalios balandžio 30 d.

Svarbiausia naujoje redakcijoje įvesta naujovė yra susijusi su antrąja dokumento dalimi, kurioje skelbiamos nuostatos dėl vyskupų ir vienuolijų vadovų atsakomybės. Ši dalis papildyta teiginiu, kad tokią pačią atsakomybę turi ir tikintieji pasauliečiai, kurie yra ar buvo Apaštalų Sosto pripažintų ar įsteigtų tarptautinių tikinčiųjų asociacijų vadovai. Kiti pakeitimai buvo įvesti atsižvelgiant į normatyvines reformas, vykusias po motu proprio „Vos estis lux mundi“ paskelbimo. Naujoje šio dokumento redakcijoje visų pirma atsižvelgta į 2021 m. įvestus motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ pakeitimus, į Kanonų teisės kodekso VI knygos naujos redakcijos paskelbimą (2021 m.) ir į naująją Romos kurijos konstituciją „Praedicate Evangelium“ (įsigaliojusią pernai).

Naujoje „Vos estis lux mundi“ versijoje taip pat nurodoma, kad vyskupijose turi būti įkurti visuomenei lengvai prienami „biurai ir institucijos“, kad būtų galima informuoti apie nusikaltimus. Ankstesniame tekste buvo naudojama bendresnė formuluotė – buvo kalbama tik apie „stabilias sistemas“. Taip pat nurodoma, kad, gavus pranešimą apie nusikaltimą, pareiga pradėti tyrimą tenka vietos vyskupui.

Taip pat patikslinama, kad turi būti ištirti ne tik priekabiavimo ir smurto prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius atvejai, bet ir skundai dėl seksualinio smurto bei priekabiavimo, susijusio su piktnaudžiavimu autoritetu ir valdžia. Tad pareiga pradėti tyrimą apima ir dvasininkų smurto prieš seseris vienuoles bei priekabiavimo prie seminaristų ir vienuolijų naujokų atvejus. (jm / Vatican News)

2023 kovo 25, 12:29