Paieška

Popiežius Vatikano Lurdo grotoje Popiežius Vatikano Lurdo grotoje 

Vasario 11-oji. Šventės ir sukaktys

Vasario 11-ąją jau trisdešimt pirmą kartą visame katalikų pasaulyje minima Pasaulinė ligonių diena, kurią įsteigė popiežius Jonas Paulius II. Šiam minėjimui jis parinko Lurdo Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną, atkreipdamas dėmesį į viltį, kurią Marijos užtarimas teikia ligos ir kančios atveju.

Apie Pasaulinės ligonių dienos steigimą Jonas Paulius II pranešė 1992 m. gegužės 13 d. laiške, adresuotame tuometiniam Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininkui kardinolui Fiorenzo Angelini, nurodydamas kasmet ją minėti vasario 11 d.. Rašydamas apie savo iniciatyvą, popiežius pabrėžė, kad Pasaulinės ligonių dienos tikslas – skatinti visos Bažnyčios įsipareigojimą kuo geriau rūpintis ligoniais. Pirmą kartą Pasaulinė ligonių diena buvo paminėta 1993 m. vasario 11 d. Šiemetinės – trisdešimt pirmosios – Pasaulinės ligonių dienos tema: „Slaugyk jį! Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika“.

Vasario 11 d. – tai ir Vatikano valstybės „nacionalinė“ šventė. Šią dieną sukanka 92 metai nuo Laterano sutarčių pasirašymo, kuriuo buvo užbaigtas po Italijos suvienijimo kelis dešimtmečius trukęs Šventojo Sosto nesusipratimų su Italijos karalyste laikotarpis, o tuo pačiu buvo įkurta popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti maža Vatikano Miesto Valstybė.

Vasario 11 d. taip pat sukanka 10 metų nuo tos dienos, kai popiežius Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą. 2013 m. vasario 11 d. į konsistoriją susirinkusiems kardinolams popiežius Benediktas XVI perskaitė pareiškimą, jog, dėl amžiaus ir silpstančių jėgų negalėdamas vykdyti jam patikėtų pareigų, jis palieka laisvą Petro įpėdinio sostą. Popiežius tądien informavo, kad jis pareigas vykdys iki 2013 m. vasario 28 d. 20 val. (jm/ Vatican News)

2023 vasario 11, 14:04