Paieška

Marcello Semeraro Marcello Semeraro 

Nauji Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai

Popiežius audiencijoje ketvirtadienį, vasario 23 d., Šventųjų skelbimo dikasterijos vadovui patvirtino keletą dikasterijos dekretų ir įgaliojo jos prefektą kardinolą Marcello Semeraro juos paskelbti.

Vienas dekretas – dėl stebuklo, penki – dėl herojiškų krikščioniškų dorybių; juose minimos keturios moterys ir du vyrai – du dvasininkai, dvi vienuolės ir dvi pasaulietės, kurių viena yra italė šeimos motina. Stebuklas priskirtas 1991 m. Romoje mirusios garbingosios Dievo tarnaitės italės vienuolės s. Marijos Elžbietos Martinez, Leukos Švč. M. Marijos dukterų kongregacijos steigėjos, užtarimui. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 23, 12:17