Paieška

Popiežius Pranciškus ir D. Kutleša Popiežius Pranciškus ir D. Kutleša 

Kroatijos sostinės arkivyskupijoje paskirtas koadiutorius

Popiežius Pranciškus paskyrė Draženą Kutlešą, Splito–Makarskos arkivyskupą, Zagrebo (Kroatija) arkivyskupu koadiutoriumi.

53 m. arkivyskupas D. Kutleša yra Kroatijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Jis, kaip Zagrebo koadiutorius, bus pagrindinis dabartinio Zagrebo arkivyskupo kardinolo Josipo Bozaničiaus padėjėjas tol, kol pastarasis eis šias pareigas, ir yra numatytas taptil jo įpėdiniu. 73 metų kardinolas J. Bozaničius nuo 1997 m. eina Zagrebo arkivyskupo metropolito pareigas. 2003 m. popiežius šv. Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu.

Zagrebo arkivyskupas koadiutorius D. Kutleša gimė 1968 m. Tomislavgrade, dabartinės Bosnijos Hercegovinos teritorijoje. 1993 m. įšventintas kunigu, nuo 2006 m. dirbo Vyskupų kongregacijoje, vėliau – Kulto ir sakramentų kongregacijoje Romoje. 2011 m. konsekruotas vyskupu Kroatijoje ėjo koadiutoriaus pareigas Parenzo ir Polo vyskupijoje, Istrijos apskrityje, paskui – Splito-Makarskos arkivyskupijoje, tada tapo šių Kroatijos vietinių bažnyčių vyskupu ir arkivyskupu. 2022 m. popiežius Pranciškus paskyrė Splito–Makarskos arkivyskupą D. Kutlešą Šventojo Sosto Vyskupų dikasterijos nariu, tais pačiais metais jis buvo Kroatijos vyskupų išrinktas naujuoju Vyskupų konferencijos pirmininku. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 14, 13:35