Paieška

Konferencija „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“ Konferencija „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“ 

Konferencija „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“

Ketvirtadienio rytą Mišiomis, aukotomis Šv. Petro bazilikoje, prasidėjo vasario 16–18 dienomis Vatikane vykstantis vyskupų konferencijų referentų pasauliečių reikalams susitikimas „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“, kurį surengė Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija.

Kaip sakė atidarydamas konferenciją dikasterijos prefektas kard. Kevinas Farrellas, šis renginys yra 2019 m. lapkričio mėn. vykusios Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos plenarinės asamblėjos rezultatas. Per tomis dienomis vykusius apmąstymus buvo pabrėžtas poreikis pagilinti ir iškelti kiekvieno pakrikštytojo atsakomybę Bažnyčioje. Visi Dievo tautos nariai, tiek ganytojai, tiek tikintieji pasauliečiai, dalijasi visa atsakomybe už šios tautos, kurią subūrė pats Kristus, gyvenimą, misiją ir augimą. Viešpats nori, kad visa Dievo tauta eitų kartu, kad kiekvienas jos narys prisiimtų atsakomybę  pagal savo pašaukimą, be įsivaduojamo pranašumo, kad visi dalytųsi misija skelbti Evangeliją mūsų laikų žmonėms. Iš čia ir šio renginio pavadinimas: „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti eiti kartu“.

Konferencijoje dalyvauja 72 vyskupų konferencijų ir 29 katalikų asociacijų ir judėjimų atstovai – 63 vyskupai, 34 kunigai ir 104 pasauliečiai. Bažnyčiai Lietuvoje atstovauja LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė. Susitikimą šeštadienio rytą uždarys Mišios Šv. Petro bazilikoje ir popiežiaus audiencija. (jm / Vatican News)

2023 vasario 16, 17:12